Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

19 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. De vordering is gebaseerd op artikel 3:174 BW. Dit artikel bepaalt dat machtiging tot te gelde maken van een gemeenschappelijk goed kan worden verleend ter voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld of om andere gewichtige redenen. Een dergelijk voorziening kan ook in kort geding worden verleend [...]

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een testamentaire tweetrapsmaking en de fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot? Met de eerste grief komen appellanten op tegen het oordeel van de rechtbank dat appellanten niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Bedoeld oordeel is gegrond op de overwegingen dat - naar die overwegingen samengevat kunnen worden weergegeven - de erflaatster ook met het oog op het ten tweede male openvallen van haar nalatenschap door het eindigen van de rechten van de [...]

Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

5 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen de erfgenamen en de executeur. Was er sprake van een overschrijding van de bevoegdheden bij het beheer van de executeur? De grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat een executeur onder het oude erfrecht in beginsel ruimere bevoegdheden had. Appellanten wijzen erop dat in het testament is bepaald dat de executeur het recht van bezit heeft en hem de bevoegdheden van een boedelberedderaar zijn [...]

Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de legitieme portie en gift en de waardering van het daartoe strekkende bewijs. De grieven zijn [...]

Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verdeling van een erfenis. Eerst dient de nalatenschap vereffend te worden voordat verdeeld kan [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een erfgenaam inmiddels was verjaard. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van [...]

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap, gezien de waarde van de nalatenschap ruimschoots voldoende was om al [...]

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Gelderland heeft op 20 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Testamentair bewindvoerder heeft aan de rechtbank opheffing [...]

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

22 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 oktober 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de kosten van de executeur. Welke kosten komen [...]

Oudere blog items

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

3 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Het grote misverstand over de en/of-rekening

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het grote misverstand over de en/of-rekening

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

16 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

9 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

5 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

21 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

24 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

15 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

10 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

2 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

20 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

13 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

6 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie