Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

17 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de plicht van de executeur tot het opstellen van een boedelbeschrijving en het afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiair aanvaarding mogelijk? Erflater heeft bij testament van 4 december 2009 over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft als enig erfgenaam en executeur verzoekster benoemd. Erfgenaam heeft de nalatenschap zuiver aanvaard. Zij heeft op 12 juli 2016 een verklaring ondertekend waarin staat dat zij de nalatenschap zuiver aanvaart [...]

De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap, over het recht op inzage in de administratie en bescheiden van de nalatenschap en over het afleggen van rekening en verantwoording. Partijen zijn elkaars broers en zus. De ouders van partijen zijn met elkaar in gemeenschap van goederen gehuwd geweest. Moeder is overleden op 28 februari 2004. Vader is overleden op 1 juni 2011. Vader en moeder hebben bij nagenoeg gelijkluidende testamenten van 9 [...]

Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot herziening van een eerder vonnis Op 9 september 2014 heeft klager als erfgenaam een klacht ingediend tegen de notaris wegens het onzorgvuldig handelen als vereffenaar bij de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader. De rechter heeft in aanwezigheid van de erfgenaam en de notaris de klacht mondeling behandeld op 16 maart 2015. Bij beslissing van 21 september 2015 (NL:TNORSHE:2015:28) heeft de rechter de erfgenaam in [...]

Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

27 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over onttrokken gelden uit de nalatenschap door gevolmachtigde. De erfgenaam heeft gesteld dat hij al sedert [...]

Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

9 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de wijze van verdeling van een in een nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing. Het [...]

Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

3 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 november 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor de erfdelen in een nalatenschap. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom. Het hof overweegt [...]

Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

26 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 12 september 2017 uitspraak gedaan over de omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift. De legitieme portie [...]

Het verkrijgen van een medisch dossier

20 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het verkrijgen van een medisch dossier

Het verkrijgen van een medisch dossier is lastig, er dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. In de onderhavige zaak lukte het omdat er concrete medische gegevens beschikbaar waren èn [...]

Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

19 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en over de vraag wie is (hoofdelijk) aansprakelijk was [...]

Oudere blog items

Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

12 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

5 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

26 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Let op: risico bij overlijden tweede ouder

22 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Let op: risico bij overlijden tweede ouder

Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

19 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

13 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

5 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

31 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

26 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

23 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

Doorbreking medisch beroepsgeheim

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Doorbreking medisch beroepsgeheim

Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

12 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

2 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

27 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

22 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

20 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

18 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

13 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

5 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

4 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

28 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

24 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

21 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie