Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan  over de vraag of de voorwaarde in testament vervuld was. Een van de kinderen vordert het uitbetalen van het erfdeel. Volgens gedaagden is vervroegde uitbetaling niet aan de orde. Volgens hen is het erfdeel pas opeisbaar bij het overlijden van moeder. Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind wordt gesteld? De rechter overweegt als volgt. Het testament bevat een ouderlijke boedelverdeling op grond van artikel 4:1167 [...]

Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament een uitsluitingsclausule bevatte. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank bepaald, in het kader van de verdeling van de tussen partijen ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, dat het erfdeel van de vrouw uit de nalatenschap van haar moeder aan de vrouw wordt toebedeeld, onder de verplichting van de vrouw om aan de man, zulks op het moment van het opeisbaar worden van die nalatenschap, de helft van het alsdan te ontvangen [...]

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onttrekking van gelden van de bankrekening van erflaatster. Gedaagde heeft aangevoerd dat zij veel voor de moeder heeft gedaan. Zij noemt het wekelijkse bezoek met de moeder aan de kapper, het kopen van kleding en schoenen voor haar, het doen van extra boodschappen omdat de moeder een bepaalde levensstijl gewend was, het verzorgen van de was, het maken van uitjes met de moeder, met restaurantbezoek, het [...]

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een overdracht van aandelen tegen een marktconforme prijs had plaatsgevonden of dat sprake was van een [...]

Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad van een andere erfgenaam. Eiser vordert dat [...]

Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een legaat tegen inbreng. In haar testament heeft erflaatster haar beide kinderen benoemd tot haar erfgenamen. [...]

Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 3 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een onterfd kind tegen de overige erfgenamen in verband met het moederlijk erfdeel en de [...]

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een partiële verdeling mogelijk was tijdens de executele. Bevoegde rechter en toepasselijk recht. Groot-Brittannië. Nu eiseres [...]

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de legitieme directe opeisbaarheid was. Beoordeeld moet worden of de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de [...]

Oudere blog items

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie