Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 16 januari 2019 uitspraak gedaan over de toepassing van de beginselen van de redelijkheid en billijkheid op de verdeling van een erfenis. Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. De rechter oordeelt als volgt. Een vereffenaar in een nalatenschap heeft een privatieve bevoegdheid voor wat betreft vragen die de omvang en samenstelling van de nalatenschap betreffen. Dit betekent dat een vereffenaar als enige gerechtigd is om procedures te voeren over de omvang en samenstelling [...]

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het opmaken van een boedelbeschrijving. Deze zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Daarbij spelen vragen van overgangsrecht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden voor inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003. Op grond van artikel 68a van de Overgangswet (Ow) is het uitgangspunt dat vanaf die datum nieuw recht van toepassing is, maar dat kan niet betekenen [...]

Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

Ook dit komt in de praktijk helaas vaak voor: moeder overlijdt, haar zoon en dochter zijn erfgenaam. De broer beschuldigt zijn zus er van dat zij geld heeft onttrokken aan het vermogen van moeder. Vader was al eerder overleden. De broer stelt dat zijn zus onrechtmatig jegens hem, als mede-erfgenaam van moeder, heeft gehandeld door zich na het overlijden van vader gelden toe te eigenen. Zij moet deze gelden inbrengen in de nalatenschap van moeder dan wel rekening en verantwoording afleggen. Het gaat om [...]

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

3 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de omvang van de legitieme. Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme [...]

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 september 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de omvang van de taak van de executeur. Met [...]

Het grote misverstand over de en/of-rekening

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het grote misverstand over de en/of-rekening

Voor een advocaat erfrecht beginnen de meeste zaken over een nalatenschap met een vraag op  het gebied van huwelijksvermogensrecht. Was er een gemeenschap van goederen? Huwelijksvoorwaarden? Wat behoort er precies [...]

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

In erfrechtzaken is het voor de advocaat erfrecht van groot belang dat hij of zij zich bewust is van de verschillende hoedanigheden waarin iemand kan optreden. Is de cliënt voor [...]

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

16 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Voor [...]

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

9 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest waarin door [...]

Oudere blog items

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

5 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

21 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

24 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

15 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

10 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

2 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

20 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

13 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

6 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

23 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

8 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

28 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

4 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

31 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie