Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 11 juli 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de toedeling en waardering van landbouwgronden. Partijen zijn de kinderen van de erflaatster. Erflaatster heeft in haar testament haar kinderen benoemd tot haar erfgenamen, zodat partijen elk voor een/achtste deel in haar nalatenschap gerechtigd zijn. De nalatenschap van erflaatster is, met uitzondering van de roerende zaken, tot op heden onverdeeld gebleven. De erfgenaam vordert om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar [...]

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

4 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Van onze advocaat verdeling erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot inzage van een medisch dossier na overlijden van de erflater ter vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de erflater. De zoon als erfgenaam en eiser heeft de huisarts verzocht om (delen) van het medisch dossier van zijn moeder, de erflaatster, aan hem te verstrekken. De huisarts heeft aan het verzoek van de erfgenaam geen gehoor gegeven. De erfgenaam vordert – samengevat en zakelijk weergegeven – dat [...]

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

31 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Wanneer u als erfgenaam er zeker van bent dat een nalatenschap negatief is kunt u beter verwerpen dan beneficiair aanvaarden. Immers, wanneer u beneficiair aanvaardt moet de nalatenschap worden vereffend en zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. De erfgenamen worden dan samen verantwoordelijk voor een aantal wettelijk voorgeschreven verplichtingen in het belang van alle schuldeisers. Praktisch kan dit nogal eens tot problemen leiden. Wanneer u verwerpt is het heel belangrijk dat u er aan denkt dat mogelijk in uw plaats dan anderen erfgenaam worden. Als [...]

Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

25 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. De Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en de kosten ter vereffening van de nalatenschap als schulden van de [...]

Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 januari 2018 een verzet tegen een uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege vele onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van de erflater (artikel 4:218 [...]

Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

18 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

Het nieuwe artikel 4:194a BW beschermt de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard tegen bepaalde schulden. Maar om voor die bescherming in aanmerking te komen moet er aan meerdere criteria worden [...]

Nieuwe wet beschermt erfgenamen

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wet beschermt erfgenamen

De erfgenamen in deze zaak hebben de nalatenschappen niet verworpen. Zij hebben na het overlijden van erflaatster onder andere betalingsregelingen getroffen voor betaling van de facturen van de beide uitvaarten, [...]

Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

Op 6 juli heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een zaak betreffende testament en levensverzekering van één van onze advocaten. De zaak betreft het volgende. Vader (erflater) heeft twee [...]

Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de onzorgvuldigheid van een notaris bij voorlichting van de erfgenamen over het testament, de [...]

Oudere blog items

De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

11 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

7 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

29 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

20 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

16 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

Meerderjarigenbewind: voorkomen is beter dan genezen

14 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Meerderjarigenbewind: voorkomen is beter dan genezen

Terugbetalen van een geldlening aan ouders. Verrekening met toekomstig erfdeel? Bewijs.

7 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Terugbetalen van een geldlening aan ouders. Verrekening met toekomstig erfdeel? Bewijs.

Heeft de notaris een testament opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van erflaatster? Erflaatster wilsonbekwaam? Zorgvuldigheid notaris. Volmacht?

1 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris een testament opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van erflaatster? Erflaatster wilsonbekwaam? Zorgvuldigheid notaris. Volmacht?

(Te) lage verkoopprijs, niet altijd een gift

30 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor (Te) lage verkoopprijs, niet altijd een gift

Vaststellen van legitieme. Vaststelling van de omvang van de nalatenschap. Zuivere en beneficiaire aanvaarding.

26 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen van legitieme. Vaststelling van de omvang van de nalatenschap. Zuivere en beneficiaire aanvaarding.

Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

17 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

27 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

9 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

3 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

26 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

Het verkrijgen van een medisch dossier

20 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het verkrijgen van een medisch dossier

Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

19 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

12 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

5 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

26 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Let op: risico bij overlijden tweede ouder

22 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Let op: risico bij overlijden tweede ouder

Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

19 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

13 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie