Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

9 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de wijze van verdeling van een in een nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing. Het hof is in het tussenarrest tot de slotsom gekomen dat het alsnog de verdeling dient vast te stellen van de huwelijksgoederengemeenschap die heeft bestaan tussen appellante en haar op 9 februari 2013 overleden ex-echtgenoot X. Gevolg van deze vaststelling is dat tussen partijen nog dient te worden verdeeld het perceel grond. Het hof heeft [...]

Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

3 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 november 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor de erfdelen in een nalatenschap. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom. Het hof overweegt dat appellante voorshands in staat geacht moet worden om maandelijks - ingaande per 1 [maand] 2017 - vóór het einde van elke maand, een bedrag van bijvoorbeeld € 350,= te storten op een bankrekening (en daar aan te houden) totdat zij aan haar zekerheidstellingverplichting heeft voldaan, dat een daartoe strekkende veroordeling kan worden versterkt [...]

Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

26 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 12 september 2017 uitspraak gedaan over de omvang van de legitieme portie en de inkorting van een gift. De legitieme portie Eisers hebben beide recht op 1/2 x 1/3 = 1/6 van de waarde waarover de legitieme porties worden berekend (artikel 4:64 BW). De vraag is dan wat de omvang van deze waarde is. De legitieme porties worden op grond van artikel 4:65 BW berekend over: -de waarde van de goederen van de nalatenschap, -plus [...]

Het verkrijgen van een medisch dossier

20 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het verkrijgen van een medisch dossier

Het verkrijgen van een medisch dossier is lastig, er dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. In de onderhavige zaak lukte het omdat er concrete medische gegevens beschikbaar waren èn [...]

Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

19 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en over de vraag wie is (hoofdelijk) aansprakelijk was [...]

Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

12 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van erflater tijdens het opmaken van het testament. Vordering tot [...]

Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

5 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot het instellen van een meerderjarigenbewind. Het (gewijzigde) verzoek van de advocaat van [...]

Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

26 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan over de vraag of is bewezen dat erflater indertijd de gestelde overeenkomst tot betaling van een [...]

Let op: risico bij overlijden tweede ouder

22 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Let op: risico bij overlijden tweede ouder

Onze advocaat erfrecht ziet het vaker en ook was  het bij het Gerechtshof Amsterdam op 6 februari 2018 aan de orde: Als de tweede ouder overlijdt worden de vorderingen uit [...]

Oudere blog items

Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

19 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

13 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

5 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

31 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

26 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

23 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

Doorbreking medisch beroepsgeheim

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Doorbreking medisch beroepsgeheim

Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

12 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

2 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

27 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

22 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

20 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

18 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

13 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

5 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

4 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

28 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

24 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

21 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

7 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

Is een concept-testament rechtsgeldig?

31 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Is een concept-testament rechtsgeldig?

Uitleg van een testamentair bewind

27 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testamentair bewind

Rente verschuldigd over schulden die onder algemene titel zijn overgegaan?

24 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Rente verschuldigd over schulden die onder algemene titel zijn overgegaan?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie