Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Het is niet zo makkelijk om een testament nietig te laten verklaren op grond van wilsonbekwaamheid van degene die het testament heeft laten maken (de testateur). Degene die de procedure toch wil voeren doet er dan ook verstandig aan om beslagen ten ijs te komen. Getuigenverklaringen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Omdat een getuigenverhoor een tijdrovende en dus kostbare zaak is, is het verstandig om een reële inschatting te maken van de toegevoegde waarde van de op te roepen getuigen. Het is de vraag of [...]

Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

13 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot terugbetaling van onttrokken geldbedragen uit een nalatenschap. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Schenking? Bewijs. Vast staat dat eiser in het testament van A tot executeur is benoemd en dat hij deze benoeming heeft aanvaard. De executeur heeft onder meer tot taak om de goederen van de nalatenschap te beheren (art. 4:144 lid 1 BW), waartoe ook behoort het innen van vorderingen die tot [...]

Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

6 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding. Verzoeken op grond van artikel 4:194a BW kunnen slechts worden gedaan door een erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Verzoeker stelt in hoger beroep dat hij nooit zuiver heeft aanvaard en dat de kantonrechter heeft nagelaten dat te beoordelen. Dat roept de vraag op waarom hij dan verzoeken op de voet van artikel 4:194a BW heeft gedaan. Deze vraag is [...]

Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

Van onze advocaat kindsdeel. Gerechtshof Den Haag heeft op 17 april 2018 uitspraak gedaan over de verjaring van een vordering op een nalatenschap. De rechter komt tot het oordeel van [...]

Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

Zowel in nalatenschappen als bij echtscheidingen komt het vaak voor: gezamenlijke eigendom, meestal van een woning. Anders dan vaak wordt gedacht is niemand verplicht om deelgenoot te zijn in een [...]

Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

23 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over een alternatieve erfstelling in een testament. Bij testament van 30 september 2010 heeft erflaatster [...]

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris. Informatieplicht ten aanzien van de mogelijkheid van de niet-opeisbaarheidsclausule van [...]

Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

8 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 april 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap. Was de executeur in zijn taak tekortgeschoten? Waren de geestvermogen [...]

Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

Aan de orde is een uitspraak over de nieuwe wet BETS (Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden). De erfgenamen hebben zuiver aanvaard en worden geconfronteerd met een hoge schuld. Erflater is nooit [...]

Oudere blog items

Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

28 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

4 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

31 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

25 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

18 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

Nieuwe wet beschermt erfgenamen

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wet beschermt erfgenamen

Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

11 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

7 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

29 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

20 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

16 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

Meerderjarigenbewind: voorkomen is beter dan genezen

14 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Meerderjarigenbewind: voorkomen is beter dan genezen

Terugbetalen van een geldlening aan ouders. Verrekening met toekomstig erfdeel? Bewijs.

7 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Terugbetalen van een geldlening aan ouders. Verrekening met toekomstig erfdeel? Bewijs.

Heeft de notaris een testament opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van erflaatster? Erflaatster wilsonbekwaam? Zorgvuldigheid notaris. Volmacht?

1 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris een testament opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van erflaatster? Erflaatster wilsonbekwaam? Zorgvuldigheid notaris. Volmacht?

(Te) lage verkoopprijs, niet altijd een gift

30 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor (Te) lage verkoopprijs, niet altijd een gift

Vaststellen van legitieme. Vaststelling van de omvang van de nalatenschap. Zuivere en beneficiaire aanvaarding.

26 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen van legitieme. Vaststelling van de omvang van de nalatenschap. Zuivere en beneficiaire aanvaarding.

Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

17 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

27 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

9 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie