Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen de legitimaris en de erfgenamen in een nalatenschap. Waren de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? De advocaat van de erfgenamen stelt dat van de contante opnames ten bedrage van € 50.000,- in de periode van 10 maart 2006 tot en met december 2007 een bedrag van € 20.000,- moet worden aangemerkt als een gift van erflaatster aan zijn dochter, zijnde de legitimaris. De dochter [...]

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft op 2 april 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de schorsing van de executie wegens misbruik van recht bij de executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard. Eisers zijn de kinderen van de erflater en diens enige en algehele erfgenamen, ieder voor een gelijk deel van de nalatenschap van hun vader. De erven hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard en hebben zij de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Spoedeisend belang [...]

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Limburg heeft op 17 januari 2019 uitspraak gedaan over de procesrechtelijke gevolgen van het in een bepaalde hoedanigheid procederen ten behoeve van een nalatenschap. Eiseres was de partner van de erflater. Eiseres is in het testament van de erflater benoemd tot executeur van diens nalatenschap. Volgens het testament bestaat de taak van de executeur in het beheren van de goederen van de nalatenschap en het voldoen van de schulden daarvan. Eiseres stelt dat tussen erflater en de gedaagde [...]

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over de rechtsmacht en de bevoegdheid in het internationaal erfrecht betreffende de vereffening van [...]

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 de ontzenuwing van het bewijsvermoeden dat een schenking heeft plaatsgevonden toegelicht. Dit [...]

Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

Van onze advocaat kindsdeel. De rechtbank Rotterdam heeft op 20 februari 2019 uitspraak gedaan over de nakoming van de afspraken over het verrekenen van de meerwaarde van de woning na [...]

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van gelden op een bankrekening. De (overleden) vader van eiseres had een [...]

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over echtscheiding, verdeling en een erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering [...]

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De [...]

Oudere blog items

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

25 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

19 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

5 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

22 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

3 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Het grote misverstand over de en/of-rekening

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het grote misverstand over de en/of-rekening

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

16 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

9 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

5 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie