Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over echtscheiding, verdeling en een erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap? Gesteld noch gebleken is dat de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:93 en 1:94 Burgerlijk Wetboek (BW) (zoals deze golden voor 1 januari 2018) moet worden aangenomen dat tussen hen een algehele gemeenschap van goederen bestaat. Het uitgangspunt is dan ook dat de huwelijksgemeenschap [...]

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moesten, in dit geval, voor zijn eigen rekening blijven. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar vonnis van 4 maart 2015 dat iedere partij de eigen proceskosten draagt. Zulks ten onrechte, volgens appellant, omdat de proceshandelingen in onderhavige procedure zien op zowel zijn hoedanigheid van [...]

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de veroordeling van de proceskosten. Was onnodig geprocedeerd? Het gaat in het kort om het volgende. Partijen zijn familie van elkaar. Appellante, geïntimeerden, en wijlen G (de moeder van geïntimeerden) zijn ieder voor 1/5 deel gerechtigd tot de onverdeelde nalatenschappen van hun ouders de heer H (overleden in 1982) en mevrouw I (overleden in 1986). Partijen procederen sinds circa 1990 over onder [...]

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de zekerheidstelling van een ingeroepen legitieme en de vergoeding van rente. De door de langstlevende [...]

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de toedeling en waardering van landbouwgronden. Partijen zijn [...]

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor het erfdeel kon verlangen, ook na het verloop [...]

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur van een nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende [...]

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

25 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het saldo van een en/of bankrekening in de nalatenschap viel. De erfgenamen willen [...]

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

19 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand [...]

Oudere blog items

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

5 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

22 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Waar is al het geld gebleven? En wie moet er rekening en verantwoording afleggen?

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

3 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Het grote misverstand over de en/of-rekening

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het grote misverstand over de en/of-rekening

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

23 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

16 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

9 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

5 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

21 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

24 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

15 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

10 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie