Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen executeurs en erfgenamen in kort geding. Vraag was of er voldoende aanleiding was om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. De vorderingen van de gezamenlijke eiseressen strekken tot afgifte van de originele leningsovereenkomst. De gezamenlijke eiseressen leggen, kort samengevat, aan deze vorderingen ten grondslag dat de originele leningsovereenkomst van belang is voor de afwikkeling van de nalatenschap van erflater. Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. [...]

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar van een nalatenschap persoonlijk aansprakelijk was voor de schade. Voorop staat dat geïntimeerde als vereffenaar niet is gehouden mee te werken aan verkoop en levering van het appartement aan een derde. Dat is alleen anders als hij zich jegens X, appellante of B heeft verbonden daaraan wel mee te werken. De rechter zal hierna beoordelen of en in hoeverre een dergelijke verbintenis is ontstaan en in hoeverre de [...]

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd. Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende wanneer hij die met het beheer van de nalatenschap belast is in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet of wanneer de schulden van de nalatenschap de baten [...]

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur gehouden was om inlichtingen aan de bewindvoerder van een legitimaris te verstrekken. De [...]

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een ontslag van de executeur mogelijk was op het verzoek van een legataris. De overledene heeft bij [...]

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

De Rechtbank Limburg heeft op 15 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een vergoedingsrecht bestond bij een onder uitsluiting verkregen erfenis. Partijen zijn in gemeenschap van goederen [...]

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap kwamen of dat deze kosten voor rekening [...]

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van een meerwaardeclausule en over de mogelijkheid van een verjaring van een vordering tot verdeling. De erfgenamen [...]

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de vereiste aangifte van de erfbelasting was gedaan door de erfgenamen van de erflater. Tussen partijen [...]

Oudere blog items

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

25 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie