Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

7 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een ondercuratelestelling. Het verzoek tot opheffing van de ondercuratelestelling werd afgewezen omdat de noodzaak voor de ondercuratelestelling nog steeds bestond. Bij beschikking van 10 juli 2014 heeft de kantonrechter in de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, over de goederen die appellant als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren een bewind ingesteld. Voorts is ten behoeve van appellant een mentorschap ingesteld. Bij beschikking van 14 augustus 2015 [...]

Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Bewijs van mondeling aangegane geldlening. Verjaring van de vordering?

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan over de legitieme en over het bewijs van een mondeling aangegane geldlening. Gedaagde heeft primair het bestaan van de geldlening betwist. Zijdens eiser is ter comparitie gesteld dat de overeenkomst mondeling tot stand is gekomen en het bedrag van € 40.000,- in 2008 contant aan gedaagde is verstrekt, zodat hiervan geen stukken beschikbaar zijn. Het bestaan van de geldlening blijkt volgens eiser echter uit de door hem overgelegde e-mailcorrespondentie tussen [...]

Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

24 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het testament nietig vanwege dementie van de erflater? Bewijs door medisch deskundigen.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het testament nietig was wegens dementie van de erflater. Eiser stelt primair dat het testament van erflater van 15 december 2015 nietig is, omdat erflater ten tijde van die testamentswijziging niet wilsbekwaam was. Ter onderbouwing van die stelling verwijst eiser naar het rapport van 21 januari 2018 van G die op grond van het medisch dossier van erflater tot de conclusie is gekomen dat het [...]

Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

15 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere of beneficiaire aanvaarding? Gedrag als van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam? Opgewekt vertrouwen door executeur?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 13 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of door het gedrag van de erfgenamen sprake was van een zuivere [...]

Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

10 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst onroerend goed in strijd met testamentair beperkt vervreemdingsverbod? Schadeberekening.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over een koopovereenkomst van onroerend goed, die in strijd was met testamentair beperkt vervreemdingsverbod. Indien [...]

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Ook voor een legaat geldt dat het kan worden aanvaard of verworpen. De algemene regel is dat een legaat wordt aanvaard, er zijn maar weinig mensen die een dergelijke begunstiging [...]

Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar. Beneficiaire aanvaarding. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Overijssel heeft op 19 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek benoeming vereffenaar. Benoeming wettelijk vertegenwoordiger ten behoeve van een van de erfgenamen. Op [...]

Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

2 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

Het blijft een groot risico voor erfgenamen. In de periode na het overlijden van erflater (bijvoorbeeld vader of moeder) worden er met de beste bedoelingen handelingen verricht die kunnen leiden [...]

Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 april 2018 uitspraak gedaan over de machtiging van de bewindvoerder tot het doen van een schenking. Op grond van artikel [...]

Oudere blog items

Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

20 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

13 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

6 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering op een nalatenschap. De redelijkheid en billijkheid staat aan het beroep op de verjaring niet in de weg.

Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

27 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

23 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alternatieve erfstelling in testament voor het geval de vriendschap met mantelzorger en erflaatster ten tijde van haar overlijden zou zijn verbroken, Bewijsvoering.

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht over de mogelijkheid om een niet-opeisbaarheidsclausule van de legitieme in het testament op te nemen.

Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

8 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

7 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

28 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

4 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

31 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

25 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening van een nalatenschap en de kosten van de vereffening als schulden van de nalatenschap

Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzet tegen uitdelingslijst gegrond verklaard vanwege veel onregelmatigheden omtrent de nalatenschap van erflater

Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

18 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

Nieuwe wet beschermt erfgenamen

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe wet beschermt erfgenamen

Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

17 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament “overruled” begunstiging op levensverzekering

Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onzorgvuldigheid notaris bij voorlichting over testament, de aanvaarding van de nalatenschap en de afwikkeling van de erfenis?

De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

11 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik

Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

7 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag testamentair bewindvoerder. Belangen van minderjarige erfgenaam voldoende gewaarborgd en beschermd?

Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

29 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

20 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

16 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie