Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Erfrecht. Procesrecht. Is vordering tot afleggen van rekening en verantwoording een voorlopige voorziening? Incidentele vordering. Hoger beroep van een tussenvonnis.

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Is vordering tot afleggen van rekening en verantwoording een voorlopige voorziening? Incidentele vordering. Hoger beroep van een tussenvonnis.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording een voorlopige voorziening is in de zin van artikel 223 Rv. Appellant, geïntimeerde en hun broer C zijn samen erfgenaam in de nalatenschap van hun vader die in 2005 is overleden. Tot de nalatenschap behoren onroerende zaken. Appellant wil graag de onroerende zaken verdelen. Hij heeft gevorderd dat de rechtbank de verdeling zal vaststellen en daarbij de onroerende zaken aan hem [...]

Erfrecht. Mag zoon namens de nalatenschap procederen? Lening. Kwijtschelding? Schenking? Redelijkheid en billijkheid.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Mag zoon namens de nalatenschap procederen? Lening. Kwijtschelding? Schenking? Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 9 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon als erfgenaam een vordering tot terugbetaling van een lening ten behoeve van de nalatenschap mocht instellen. Het geschil betreft het volgende: de zoon vordert terugbetaling aan de nalatenschap van een door erflater aan de moeder na de echtscheiding verstrekte geldlening. De moeder betwist niet dat deze lening aan haar is verstrekt. De moeder betwist wel dat de zoon vorderingsgerechtigd is. Voorts voert de moeder aan dat erflater haar [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Verdeling van het saldo van een bankrekening. Schulden van de nalatenschap.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Verdeling van het saldo van een bankrekening. Schulden van de nalatenschap.

De Rechtbank Gelderland heeft op 6 november 2020 uitspraak gedaan over de verdeling van het saldo van een bankrekening in een nalatenschap. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 27 december 1985 waarin zij haar kinderen als erfgenamen heeft aangewezen ieder voor een gelijk, en derhalve 1/5e deel. De nalatenschap van erflaatster is door partijen toegelicht en onderbouwd, zodat de rechtbank de stellingen daarover in onderstaand zal beoordelen. Hierbij merkt de rechtbank op dat de vordering tot vaststelling van de verdeling die [...]

Legitieme. Giften. In aanmerking te nemen giften. Berekening van de legitieme. Bewijslast.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Giften. In aanmerking te nemen giften. Berekening van de legitieme. Bewijslast.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie en de daarmee in aanmerking te nemen giften. De Legitieme portie wordt berekend [...]

Erfrecht. Gebruiksrecht van een woning. Rechtmatig verblijf? Duurzame gemeenschappelijke huishouding? Vordering van de executeur tot ontruiming.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gebruiksrecht van een woning. Rechtmatig verblijf? Duurzame gemeenschappelijke huishouding? Vordering van de executeur tot ontruiming.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot de ontruiming van een woning waarvan een erfgenaam een gebruiksrecht had verkregen. De [...]

Erfrecht. Testament. Tweetrapsmaking. Fideï-commissair vermogen. Vruchtgebruik. Vervreemding. Zaaksvervanging. Interen.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament. Tweetrapsmaking. Fideï-commissair vermogen. Vruchtgebruik. Vervreemding. Zaaksvervanging. Interen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over een tweetrapsmaking en een fideï-commissair vermogen. De rechtbank zal bespreken wat er met het bezwaarde vermogen is gebeurd na [...]

Erfrecht. Bewaarneming van contant geld. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewaarneming van contant geld. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over een bewaarneming van contante geld en de vraag of er sprake was van een schenking ter zake des doods. [...]

Legitieme. Procesrecht. Incident. Vrijwaring. Gedaagden al gedagvaard in de hoofdzaak. Nodeloze gemaakte proceskosten.

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Procesrecht. Incident. Vrijwaring. Gedaagden al gedagvaard in de hoofdzaak. Nodeloze gemaakte proceskosten.

De Rechtbank Limburg heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan in een incident tot vrijwaring met betrekking tot de vaststelling van de legitieme. Eiseres maakt aanspraak op haar legitieme portie. [...]

Erfrecht. Verzoek tot het wijzigen of opheffen van een legaat. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Schenking.

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot het wijzigen of opheffen van een legaat. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Schenking.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het wijzigen of het opheffen van een legaat. Partijen zijn broer en zuster van elkaar. De zuster [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Boedelbeschrijving. Zijn taxatiekosten aan te merken als schulden van de nalatenschap? Verjaring. Verrekening.

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Boedelbeschrijving. Zijn taxatiekosten aan te merken als schulden van de nalatenschap? Verjaring. Verrekening.

Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

Uitleg van een testament. Afstammeling. Kleinkinderen. Plaatsvervulling. Wie is erfgenaam?

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Afstammeling. Kleinkinderen. Plaatsvervulling. Wie is erfgenaam?

Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

Erfrecht. Executeur. Ontslag van executeur. Gewichtige reden. Toetsingsnorm. Wantrouwen. Verstoorde verhouding. Complexiteit van de nalatenschap.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executeur. Ontslag van executeur. Gewichtige reden. Toetsingsnorm. Wantrouwen. Verstoorde verhouding. Complexiteit van de nalatenschap.

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Partiële verdeling tijdens executele? Moet executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Bevoegde rechter. Groot-Brittannië.

Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Directe opeisbaarheid van de legitieme? Uitleg van een testament. Overgangsrecht.

Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Ontslag op grond van gewichtige redenen.

Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Som ineens. Termijn voor toekenning. Verklaring aan erfgenamen.

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

27 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie