Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van een executeur in afwijking van de regeling in het testament op grond van de redelijkheid en billijkheid. In dit testament heeft erflater verder, zover hier van belang, het volgende bepaald. Ik benoem mijn zoon de heer [verzoeker] tot executeur, hierna te noemen: “de executeur”. Voor deze benoeming zijn de volgende bepalingen van toepassing: De executeur heeft de bevoegdheid bij notariële akte een of meer executeurs aan zich toe [...]

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW toegewezen. Was de vereffenaar tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap? Belanghebbenden hebben de nalatenschap van erflater beneficiair aanvaard. Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard, dient zij in beginsel overeenkomstig de voorschriften van afdeling 3 van titel 6 van boek 4 BW, de wettelijke vereffening, te [...]

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen. Als verweer tegen de gevorderde rekening en verantwoording heeft de erfgenaam aangevoerd dat er geen sprake is geweest van beheer van de financiën en het vermogen van erflater. Hij stelt dat erflater tot het einde toe zelf zijn financiën heeft geregeld en dat hij slechts daarbij behulpzaam is geweest. Dient [...]

Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verjaring van een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart [...]

Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie. Legitieme. Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie. De rechter [...]

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen executeurs en erfgenamen in kort geding. Vraag was of er voldoende aanleiding was om in afwachting van [...]

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar van een nalatenschap persoonlijk aansprakelijk was voor de schade. Voorop staat dat geïntimeerde als [...]

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag [...]

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur gehouden was om inlichtingen aan de bewindvoerder van een legitimaris te verstrekken. De [...]

Oudere blog items

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bewind. Machtiging tot het doen van een schenking? Bijzondere omstandigheden?

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Aanspraak op een erfdeel. Opeisbaarheid. Ontstaan van het moment van de vordering.

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nakoming afspraken over de verrekening van de meerwaarde van een woning na overlijden van moeder.

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie