toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme en de berekening van de legitieme in verband met gemaakte giften. Artikel 4:67 bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van [...]

Door | 21 oktober 2019

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over een beheerovereenkomst in een nalatenschap. Was sprake van een daad van beheer of van wanbeheer? De advocaat van eiseres stelt dat gedaagde, zonder de kinderen daarvan op de hoogte stellen en zonder dat eiseres daarmee heeft ingestemd, de familierekening heeft opgeheven. Daarmee is het [...]

Door | 14 oktober 2019

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte proceskosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap. Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. In haar tussenvonnis heeft de rechter de executeur veroordeeld tot het verstrekken van de [...]

Door | 1 oktober 2019

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht van een notaris betreffende het informeren over een gedaan afstand van recht op het inroepen van de legitieme en over de verjaring van de vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Het geschil komt er in de kern op neer dat eiser de [...]

Door | 24 september 2019

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de inboedel van een nalatenschap. De erfgenamen hebben tot op heden geen volledige overeenstemming weten te krijgen over de verdeling van de nalatenschap. Bij dagvaarding hebben de erfgenamen de onderhavige procedure tegen de andere erfgenamen aanhangig gemaakt. In deze procedure vorderen [...]

Door | 9 september 2019

Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. De erfgenaam verzoekt om de huidige executeurs te ontslaan. De advocaat van de erfgenaam stelt daartoe dat de boedelbeschrijving eerst na acht maanden , en daarmee te laat, hebben opgesteld. Ook de taxatie van de onroerende [...]

Door | 1 september 2019

Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 22 maart 2019 nog eens de regels uiteengezet betreffende een processueel ondeelbare rechtsverhouding, zoals dat geldt tussen de erfgenamen van een nalatenschap. Verdeling nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen erfgenamen. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv. De vordering betreft de verdeling van [...]

Door | 26 augustus 2019

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen de legitimaris en de erfgenamen in een nalatenschap. Waren de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? De advocaat van de erfgenamen stelt dat van de contante opnames ten bedrage van € 50.000,- in de periode van [...]

Door | 18 augustus 2019