toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen de legitimaris en de erfgenamen in een nalatenschap. Waren de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? De advocaat van de erfgenamen stelt dat van de contante opnames ten bedrage van € 50.000,- in de periode van [...]

Door | 18 augustus 2019

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft op 2 april 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de schorsing van de executie wegens misbruik van recht bij de executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard. Eisers zijn de kinderen van de erflater en diens enige en algehele erfgenamen, ieder voor [...]

Door | 11 augustus 2019

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Limburg heeft op 17 januari 2019 uitspraak gedaan over de procesrechtelijke gevolgen van het in een bepaalde hoedanigheid procederen ten behoeve van een nalatenschap. Eiseres was de partner van de erflater. Eiseres is in het testament van de erflater benoemd tot executeur van diens nalatenschap. Volgens het testament bestaat [...]

Door | 2 augustus 2019

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over de rechtsmacht en de bevoegdheid in het internationaal erfrecht betreffende de vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht Voor de beoordeling van de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt zijn de regels van het Wetboek van [...]

Door | 29 juli 2019

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 de ontzenuwing van het bewijsvermoeden dat een schenking heeft plaatsgevonden toegelicht. Dit in verband met een beroep op de legitieme portie. Kern van het onderdeel is dat het hof ten onrechte de door eiser in zijn memorie [...]

Door | 2 juli 2019

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van gelden op een bankrekening. De (overleden) vader van eiseres had een familierekening geopend waarop gelden ten behoeve van de kinderen stonden. Moeder, gedaagde, was aangewezen als beheerder van die rekening. Eiseres, dochter, vordert nu uitkering van [...]

Door | 22 juni 2019

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over echtscheiding, verdeling en een erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap? Gesteld noch gebleken is dat de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:93 en 1:94 Burgerlijk [...]

Door | 16 juni 2019

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moesten, in dit geval, voor zijn eigen rekening blijven. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar [...]

Door | 6 juni 2019

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de veroordeling van de proceskosten. Was onnodig geprocedeerd? Het gaat in het kort om het volgende. Partijen zijn familie van elkaar. Appellante, geïntimeerden, en wijlen G (de moeder van geïntimeerden) zijn ieder voor [...]

Door | 30 mei 2019