toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over echtscheiding, verdeling en een erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap? Gesteld noch gebleken is dat de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:93 en 1:94 Burgerlijk [...]

Door | 16 juni 2019

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moesten, in dit geval, voor zijn eigen rekening blijven. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar [...]

Door | 6 juni 2019

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de veroordeling van de proceskosten. Was onnodig geprocedeerd? Het gaat in het kort om het volgende. Partijen zijn familie van elkaar. Appellante, geïntimeerden, en wijlen G (de moeder van geïntimeerden) zijn ieder voor [...]

Door | 30 mei 2019

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de zekerheidstelling van een ingeroepen legitieme en de vergoeding van rente. De door de langstlevende echtgenoot verzochte betalingsregeling wordt alsnog afgewezen omdat hij onvoldoende zekerheid heeft gesteld. In het tussenvonnis is door de rechter als volgt overwogen. De legitimaire massa [...]

Door | 27 mei 2019

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de toedeling en waardering van landbouwgronden. Partijen zijn de kinderen van de erflaatster. Erflaatster heeft in haar testament haar kinderen benoemd tot haar erfgenamen, zodat partijen elk voor een/achtste deel in haar nalatenschap [...]

Door | 17 mei 2019

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor het erfdeel kon verlangen, ook na het verloop van de termijn in het testament? Het gaat, samengevat weergegeven, in deze zaak om het volgende. In 2006 is erflater overleden. De moeder was de [...]

Door | 10 mei 2019

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur van een nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht van de executeur jegens de erfgenamen. De erfgenamen verzoeken de kantonrechter om de executeur in zijn hoedanigheid van executeur te ontslaan [...]

Door | 4 mei 2019

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het saldo van een en/of bankrekening in de nalatenschap viel. De erfgenamen willen verdeling van de saldi op de en/of bankrekeningen die erflaatster tijdens haar leven had met iemand met wie zij langdurig een affectieve relatie had. Appellanten [...]

Door | 25 april 2019

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. De vordering is gebaseerd op artikel 3:174 BW. Dit artikel bepaalt dat machtiging tot te gelde maken van een gemeenschappelijk goed [...]

Door | 19 april 2019

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een testamentaire tweetrapsmaking en de fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot? Met de eerste grief komen appellanten op tegen het oordeel van de rechtbank dat appellanten niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Bedoeld oordeel is gegrond op de overwegingen dat - naar die [...]

Door | 12 april 2019