Bij erfrecht komt veel meer kijken dan u in eerste instantie vermoedt. Om die reden is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de uitgangspunten van de wet. Bijvoorbeeld bij de vereffening, een eventueel beroep op de legitieme uitleg van een testament of de verdeling van een nalatenschap. Erfrecht is in sommige gevallen bijzonder precair, omdat er ook andere zaken een rol kunnen spelen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Emoties bijvoorbeeld. Binnen het erfrecht zelf spelen die weliswaar geen rol – de wet schrijft duidelijk voor hoe het erfrecht in zijn werk gaat – maar dat wil niet zeggen dat u en andere direct betrokkenen hun emoties zomaar opzij kunnen schuiven. Daarom is het nog belangrijker om goed te regelen wat door de advocaat goed geregeld kán worden. Ervaring en vakmanschap is daarvoor een vereiste.

Wat is erfrecht en hoe werkt het?

Zoals de naam al zegt, houdt de advocaat erfrecht zich bezig met de erfopvolging wanneer iemand komt te overlijden. Het gaat dan voornamelijk om de bezittingen, maar ook eventuele schulden. Daarbij speelt de erflater (degene die overlijdt) een belangrijke rol. In de meeste gevallen is een testament opgesteld, waarin het nalatenschap is geregeld. Dat moet zijn vastgesteld door een notaris.

Wanneer er geen sprake is van een testament, bepaalt het erfrecht wie de erfgenamen zijn. De precieze regels hiervoor zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Aan de hand daarvan bepaalt de advocaat aan de hand van deze voorschriften hoe de verdeling van het nalatenschap geschiedt. Alleen bloedverwanten zijn in dat geval erfgenamen. Denk aan kinderen, ouders, broers zussen, maar ook een echtgenoot of geregistreerd partner. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Advocaat erfrecht bij vragen over erfenis of testament

Wanneer een erfenis onder de erfgenamen wordt verdeeld, kan dat gepaard gaan met problemen of zelfs risico’s. Bijvoorbeeld wanneer de lasten (schulden) hoger zijn dan de baten. In dat geval kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om af te zien van de erfenis. Daar komt echter het nodige bij kijken. Hetzelfde geldt wanneer er een conflict dreigt tussen de overgebleven erfgenamen.

In dergelijke situaties is het verstandig om zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen. Niet alleen helpen wij door escalatie te voorkomen, ook zorgt de advocaat erfrecht ervoor dat de erfenis op een zo korte mogelijke termijn wordt afgewikkeld. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het inwinnen van advies over een testament of uw rechten (en plichten) na een scheiding. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Kies voor de beste erfrecht advocaat

Als gezegd is erfrecht, of eigenlijk de nalatenschap na het overlijden, een precair thema. Om de formaliteiten kunt u niet heen; die zijn dan ook vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en/of het testament. Om er echter voor te zorgen dat de afhandeling zo soepel mogelijk verloopt, is het verstandig om te kiezen voor een advocaat erfrecht met ruime ervaring. Een specialist die eerder met hetzelfde bijltje heeft gehakt.

Soms mondt de verdeling van een erfenis bijvoorbeeld uit in een regelrechte ruzie. In die situatie is het verstandig om zo snel mogelijk verdeling van de erfenis te vragen bij de rechter. Een goede advocaat speelt daar adequaat op in en zorgt ervoor dat alle betrokkenen krijgen waar ze recht op hebben. In sommige gevallen is het probleem al binnen zes maanden opgelost, terwijl u anders misschien nog jaren bezig bent. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Advocaat erfrecht in Amsterdam

Zit u met een prangende vraag of vragen omtrent dergelijke kwesties? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Of die nu gaat over de legitieme portie of de hoogte van een kindsdeel: onze specialisten helpen u graag. Bellen kan naar 020-3980150, maar u kunt ook het formulier op onze website gebruiken om uw vraag schriftelijk te stellen. Kijkt u ook eens op de homepage van deze website, dan ziet u alle onderwerpen op een rijtje.