Testament

Brenner Advocaten is specialist op het gebied van erfrecht en testament. Wij adviseren en helpen u bijvoorbeeld wanneer u het niet met een testament eens bent, of twijfelt aan de geldigheid. Er zijn vaak mogelijkheden die u al snel over het hoofd ziet. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Mogelijkheden bij testament erfrecht

Wanneer u erfgenaam bent, of wanneer u onterfd bent, kan het zijn dat u twijfelt aan de geldigheid van een testament. Misschien vindt u de regeling van de erflater niet eerlijk, of voelt u dat er misbruik van hem of haar is gemaakt.Wie weet bent u zelfs van mening dat de erflater niet in staat was om te beslissen wat hij of zij wilde.

Het testament regelt wat er met een nalatenschap moet gebeuren. De verdeling van de erfenis, de afwikkeling, wie er erfgenaam is en of er een legaat is opgemaakt. Als er geen testament is geldt het wettelijk erfrecht. Het is belangrijk om te bedenken dat u een erfenis kunt aanvaarden of verwerpen. Deze keuze is meestal onherroepelijk is en kan grote gevolgen hebben. Het is belangrijk om u zo snel mogelijk na het overlijden te laten adviseren. Hoewel vaak gesproken wordt over de onaantastbaarheid van het testament, zijn er toch diverse mogelijkheden wanneer u het niet eens bent met de manier waarop de nalatenschap verdeeld lijkt te gaan worden.  Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Vernietiging of nietigheid van een testament

Op onze uitgebreide pagina over nietigheid van een testament kunt u meer lezen. De rechter kan op uw verzoek een testament alleen vernietigen als het tot stand is gekomen onder invloed van bedreiging, door bedrog of als gevolg van dwaling. Omstandigheden die leiden tot een geslaag beroep op vernietiging komen niet vaak voor. Bovendien is de verjaringstermijn voor eenprocedure kort. Gelukkig zijn er meer mogelijkheden.

Een testament kan nietig worden verklaard als de rechter er van overtuigd is dat de erflater niet in staat was om zijn wil te bepalen. Wanneer u denkt dat hiervan sprake is geweest verdient het aanbeveling om na te gaan of de betreffende notaris heeft gehandeld conform het Protocol Handelingsonbekwaamheid van januari 2012. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Interpretatie van een testament

Een testament kan op meerdere manieren te interpreteren zijn. Bent u van mening dat het testament wordt uitgelegd op een manier die de nalatenschap van erflater tekort doet, dan adviseren wij u het testament door ons te laten beoordelen. Er is juridisch gezien vaak meer mogelijk dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Wij zoeken samen met u naar een oplossing op het gebied van erfrecht en testament, indien mogelijk doen wij dit buiten de rechter om. Heeft u nog andere juridische vragen over een erfenis, kijkt u dan ook eens op de homepage, waar u over verschillende onderwerpen kunt lezen. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.