Legaat

Als een erflater aan u in een testament een legaat heeft toegekend, dan bent u ‘legataris’ en heeft u een vordering op de erfenis. U heeft dan een recht op afgifte van dit legaat, in principe tegen de erfgenamen, maar de erflater kan dat ook anders regelen. Onze advocaat legaat kan u hierbij helpen door de erfgenamen of de executeur aan te spreken en het legaat op te eisen.

Bel nu

Legataris heeft recht op informatie

Degene die het legaat moet uitvoeren en de executeur moeten u zo spoedig mogelijk informeren over het legaat. Het is wel verstandig na te denken of u het legaat wel wilt aanvaarden, want de wet gaat er van uit dat u het legaat aanvaardt, zodat aanvaarding niet vereist is. Als u het legaat niet wilt, moet u het expliciet verwerpen. Onze advocaat legaat kan u helpen bij de vraag wat u moet doen met het legaat. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Mail vrijblijvend

Opeisen legaat

Zes maanden na het overlijden van de erflater kunt u een geldlegaat van de erfgenamen opeisen, maar ook dit kan de erflater anders regelen. Als de erfgenamen het legaat niet afgeven dan zijn zij niet zomaar ‘in verzuim’. U moet hen dan een ingebrekestelling sturen, ook om rente over het legaat te ontvangen. Het is verstandig om dit aangetekend te doen. Omdat het uiteraard belangrijk is om de juiste personen op de correcte manier aan te schrijven is het aan te bevelen onze advocaat legaat u daarmee te laten helpen. Overigens biedt de wet een erfgenaam, die een legaat moet uitkeren, de mogelijkheid een betalingsregeling te vragen aan de rechtbank. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Neem contact op

Rangorde voldoening legaat

Bij de afwikkeling van de erfenis gaan de andere schuldeisers vóór op de legataris. Een kindsdeel of een legitieme gaat dus voor op een legaat. Als vervolgens blijkt dat de erfenis niet voldoende is om het legaat te voldoen, dan wordt het erfrecht legaat verminderd. Dat wil niet zeggen dat u uw vordering ‘kwijt’ bent. Het deel dat u als legataris niet ontvangt, kunt u bij de erfgenamen in privé halen. Een erfgenaam op wie het legaat rust, kan echter altijd een erfenis verwerpen en dan kan hij niet worden aangesproken. In dat geval moeten de andere erfgenamen het legaat aan u uitkeren. Zij hebben dan onder bepaalde omstandigheden wel de mogelijkheid het legaat te beperken. Dit is lastige materie en advies van een specialist is dan gewenst.

Wijziging of opheffing legaat

De wet geeft aan dat een rechter een legaat kan wijzigen of opheffen op grond van omstandigheden die zijn ingetreden ná het overlijden van erflater, waardoor instandhouding niet meer redelijk is. Erflater hoefde die wijzging niet te voorzien. Wijziging kan niet als de omstandigheden voor rekening komen van degene die zich erop beroept.  De rechter moet de bedoeling van erflater in acht nemen. Mocht u een beroep willen doen op de mogelijkheid, bel dan onze advocaat legaat: 020-3980150.

Mocht u advies willen over een erfrecht legaat of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen dan kunt u op onze homepage kijken of contact opnemen met onze advocaten. Bel ons: 3980150 of stel uw vraag in het formulier.