Legaat

Als een erflater aan u in een testament een legaat heeft toegekend, dan bent u legataris en heeft u een vordering op de erfenis. U heeft dan een recht op afgifte van dit erfrecht legaat, in principe tegen de erfgenamen, maar de erflater kan dat ook anders regelen. Degene die het legaat moet uitvoeren en de executeur moeten u zo spoedig mogelijk informeren over het legaat. Het is wel verstandig na te denken of u het legaat wel wilt aanvaarden, want de wet gaat hier van uit. Als u het legaat niet wilt, moet u het expliciet verwerpen. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Opeisen legaat

Zes maanden na het overlijden van de erflater kunt u een legaat van de erfgenamen opeisen, maar ook dit kan de erflater anders regelen. Het legaat wordt als laatste voldaan voordat de erfgenamen overgaan tot verdeling van de erfenis. Als de erfgenamen het legaat niet afgeven dan zijn zij niet zomaar ‘in verzuim’. U moet hen dan een ingebrekestelling sturen. Het is verstandig om dit aangetekend te doen. Omdat het uiteraard belangrijk is om de juiste personen op de correcte manier aan te schrijven is het aan te bevelen ons kantoor u daarmee te laten helpen. Overigens biedt de wet een erfgenaam, die een legaat moet uitkeren, de mogelijkheid een betalingsregeling te vragen aan de rechtbank. Bel ons: 020-3980150 of neem hier contact met ons op.

Rangorde voldoening legaat

Bij de afwikkeling van de erfenis gaan de andere schuldeisers vóór op de legataris. Een kindsdeel of een legitieme gaat dus voor op een legaat. Als vervolgens blijkt dat de erfenis niet voldoende is om het legaat te voldoen, dan wordt het erfrecht legaat verminderd. Dat wil niet zeggen dat u uw vordering ‘kwijt’ bent. Het deel dat u als legataris niet ontvangt, kunt u bij de erfgenamen in privé halen. Een erfgenaam op wie het legaat rust, kan echter altijd een erfenis verwerpen en dan kan hij niet worden aangesproken. In dat geval moeten de andere erfgenamen het legaat aan u uitkeren. Zij hebben dan onder bepaalde omstandigheden wel de mogelijkheid het legaat te beperken. Dit is lastige materie en advies van een specialist is dan gewenst.

Mocht u advies willen over een erfrecht legaat of op het gebied van andere erfrechtelijke onderwerpen dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze advocaten. Bel ons: 3980150 of stel uw vraag in het formulier.