Advocaat executeur

Bij overlijden kan een executeur worden benoemd om het testament en dus de erfenis te beheren. In veel nieuwe testamenten is de executeur zelfs bevoegd als afwikkelingsbewindvoerder, waarmee hij in principe de erfenis kan verdelen. Maar wanneer u als erfgenaam te maken krijgt met een executeur, hoe weet u dan zeker dat deze zich wel aan de grenzen van zijn bevoegdheid houdt? Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

De advocaat executeur is er om ervoor te zorgen dat alles volgens de regels van de wet wordt afgewikkeld. Zo is het allereerst zaak om te vragen om een verklaring van erfrecht. In deze notariële akte staat onder meer vermeld of de voorgestelde executeur inderdaad bevoegd is om die taak uit te voeren. Een simpele maar noodzakelijke stap, die soms wordt vergeten. Wij vinden het onderwerp ‘executeur zo belangrijk dat wij er een aparte website aan hebben gewijd.

Bevoegdheden van de executeur testamentair

Wat de executeur precies mag doen, hangt af van de toegewezen bevoegdheden. Afhankelijk van het aantal sterren (twee of drie) zit daar namelijk onderscheid in. Zo zijn er executeurs die alleen de begrafenis mogen regelen, terwijl anderen ook de erfenis mogen afwikkelen en zelfs verdelen. Wanneer u niet precies weet welke bevoegdheden uw executeur heeft, kan een advocaat executeur dat voor u bepalen.

Ook bij het beschrijven van de bezittingen en schulden van de erflater (de boedelbeschrijving) biedt de advocaat executeur hulp. Wanneer de executeur dat zelf niet doet, kan dat namelijk via een kantonrechter alsnog worden afgedwongen. Ook is het zijn taak om te informeren. Hoe ver die informatieplicht gaat, hoort u eveneens van onze erfrecht-gespecialiseerde advocaat. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Advocaat executeur bij verkoop huis

Een huis is meestal het meest waardevolle object dat onder de erfgenamen wordt verdeeld. Indien de executeur van mening is dat hij voor het beheer van de erfenis bepaalde zaken moet verkopen, dient hij in overleg te treden met de erfgenamen. Wanneer het nodig is om de schulden te voldoen, mag de executeur de woning verkopen. U hoeft zich daar echter niet altijd bij neer te leggen.

Bent u het bijvoorbeeld niet eens met verkoop, of de gang van zaken? Dan kunt u dat bij de rechter voorleggen. Onze advocaat executeur helpt u dan bij de rechtsgang, zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd ziet. Bij de verdeling van de erfenis ontstaat regelmatig onenigheid en in sommige gevallen zelfs ruzie. Omdat daarnaast de executeur lang niet altijd onbevooroordeeld is, kan het sowieso waardevol zijn om de hulp van een advocaat executeur in te roepen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Ontslag executeur

Een executeur kan worden ontslagen. Bijvoorbeeld omdat u hem niet vertrouwt, of omdat er te weinig of geen informatie wordt verschaft. Indien u iemand wilt ontslaan, zult u dat eveneens via onze advocaat aan de rechter moeten vragen. Er zijn ook andere manieren om de taak van de executeur te beëindigen. Daarover kan de betreffende advocaat u meer vertellen.

Bent u zelf benoemd tot executeur, maar (naar uw mening onterecht) uit die functie ontheven? Dan heeft u de mogelijkheid om dat ontslag aan te vechten. U heeft de mogelijkheid om verwijten te weerleggen en aan te tonen dat het beweerde wantrouwen onvoldoende objectief is. Bij het voeren van verweer tegen uw ontslag als executeur, kunt u eveneens een beroep doen op de advocaat executeur. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Meer over rechten en plichten van executeur

Wij vinden het onderwerp ‘executeur zo belangrijk dat wij er een aparte website aan hebben gewijd. Wilt u meer informatie over wat de executeur dient te doen, wanneer zijn beheer eindigt en de aansprakelijkheid? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden om een vereffenaar te laten benoemen, bijvoorbeeld als er geen executeur is of als de afwikkeling niet loopt? Neem dan contact op met onze specialisten: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.