Advocaat executeur

Wij staan als advocaat executeur veel klanten bij die of zelf executeur zijn of die problemen ondervinden met een executeur. Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in het erfrecht, dus ook in executeurs. Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste onderwerpen voor de executeur.

U kunt hier onder andere lezen wat een executeur wel en niet mag en of een executeur kan worden ontslagen. Als u de grote lijn op deze pagina heeft gelezen kunt u ook de aparte pagina’s bekijken waar onze advocaat executeur dieper ingaat op bepaalde onderwerpen. Neemt u dit rustig door of bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Bel nu

Wat is een executeur?

Onze advocaat executeur legt u hier uit wat een executeur is: Een executeur wordt door een erflater bij testament aangewezen om een erfenis af te wikkelen. Een executeur maakt een erfenis klaar voor verdeling. Hij maakt een overzicht van de bezittingen en schulden van de erfenis (boedelbeschrijving) en betaalt de schulden. Als hij klaar is, geeft hij alle zaken die over zijn aan de erfgenamen om te verdelen. Een executeur kan ook zelf erfgenaam zijn of de langstlevende echtgenoot. Soms wordt een notaris of accountant tot professionele executeur  benoemd. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft over wat een executeur nou is: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Mail vrijblijvend

Verklaring van executele

Als een executeur aan de slag wel en zeggenschap wil krijgen over bijvoorbeeld de bankrekeningen dan heeft hij een verklaring van executele nodig. Wat is een ‘verklaring van executele’? Dat is een verklaring van een notaris waaruit blijkt dat de executeur bevoegd is de erfenis af te wikkelen. Onze advocaat executeur werkt veel samen met notarissen en kan u helpen met het vinden van een notaris voor de verklaring van erfrecht. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Bel nu

Wat mag een executeur doen?

Wat de executeur precies mag doen, staat in het testament omschreven. Zo zijn er executeurs die alleen de begrafenis mogen regelen (in de literatuur wel omschreven als één ster), terwijl de meeste executeurs ook de erfenis mogen afwikkelen (twee sterren) en sommige de erfenis zelfs verdelen (drie sterren). Wanneer u niet precies weet welke bevoegdheden uw executeur heeft, kan onze advocaat executeur u daarmee helpen. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Mail vrijblijvend

Boedelbeschrijving

De meeste executeurs hebben twee sterren en mogen de erfenis alleen maar afwikkelen (en dus niet verdelen). In dat geval moet een executeur een boedelbeschrijving maken en onze advocaat executeur kan daarmee helpen. Die boedelbeschrijving gaat niet alleen maar over de inboedel. De boedelbeschrijving is een overzicht van alle activa en passiva van de nalatenschap. Dus wat zijn de bezittingen en wat zijn de schulden van de erflater.

Het kan erg belangrijk zijn wat voor waarde wordt gehanteerd op de boedelbeschrijving. Sommige erfgenamen hebben er immers belang bij om de waarde laag te houden en die zullen vaak de fiscale waarde hanteren. Andere erfgenamen hebben meer belang bij een hoge waarde en die zullen de hoogste waarde in het economisch verkeer zoeken. Onze advocaat executeur kan bij beide mogelijkheden helpen. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Bel nu

De executeur betaalt de schulden

Aan de hand van die boedelbeschrijving gaat de executeur eerst kijken of de nalatenschap wel positief is. Want als de erfenis negatief is, is het de vraag of de executeur nog wel kan aanblijven. Bel onze advocaat executeur als u daar een vraag over heeft. Vervolgens gaat de executeur de schulden betalen. Als er voldoende contant geld is, dan kan hij ze direct betalen in de volgorde van de wet (artikel 4: 7 BW) en als er niet voldoende cash is, moet hij zaken van de erfenis gaan verkopen. Onze advocaat executeur kan ermee helpen als er problemen zijn met het betalen van schulden.

Ook bij het beschrijven van de bezittingen en schulden van de erflater (de boedelbeschrijving) biedt de advocaat executeur hulp. Wanneer de executeur dat zelf niet doet, kan dat namelijk via een kantonrechter alsnog worden afgedwongen. Ook is het zijn taak om te informeren. Hoe ver die informatieplicht gaat, hoort u eveneens van onze erfrecht-gespecialiseerde advocaat. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag in het contactformulier.

Mag een executeur een huis verkopen?

Een huis is meestal het meest waardevolle object dat onder de erfgenamen wordt verdeeld. Indien de executeur van mening is dat hij voor het beheer van de erfenis bepaalde zaken moet verkopen, dient hij soms in overleg te treden met de erfgenamen. Of dat wel of niet nodig is kan onze advocaat executeur voor u bekijken. Wanneer het nodig is om de schulden te voldoen, mag de executeur de woning verkopen. Het is dan wel goed dit degelijk te onderbouwen want ook de passerend notaris heeft die onderbouwing nodig.

Bent u het als erfgenaam niet eens met verkoop door de executeur, of de gang van zaken? Dan kunt u dat aan de rechter voorleggen. Onze advocaat executeur helpt u dan bij de rechtsgang, zodat u zeker weet dat u niets over het hoofd ziet. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Loon executeur

Vaak bepaalt het testament of een executeur loon krijgt en zo ja hoeveel. Voor professionals wordt vaak aangeknoopt bij het uurloon dat in hun branche gebruikelijk is. Als het testament niets bepaalt, dan zegt de wet (artikel 141 van boek 4 van het burgerlijk wetboek) dat de executeur als loon 1 % van het saldo van de erfenis krijgt. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft over het loon: 020-3980150.

Bel nu

Ontslag executeur

Als een executeur niet goed functioneert, kan hij worden ontslagen. Bijvoorbeeld omdat u hem niet vertrouwt of omdat er te weinig of geen informatie wordt verschaft. Onze advocaat executeur heeft veel ervaring met het ontslaan van executeurs en kan u helpen met het opstellen van een verzoekschrift voor de Kantonrechter.

U kunt dan een afspraak maken met onze advocaat executeur op kantoor. Wij nemen dan met u door wat uw argumenten zijn om de executeur te ontslaan en maken een sterk verzoekschrift. Op het verzoekschrift mag de executeur reageren met een verweerschrift. Vervolgens volgt er een zitting en op die zitting kunnen we het verzoek dan verder onderbouwen. Een paar weken na de zitting zal de rechter uitspraak doen.

De laatste jaren worden veel executeurs ontslagen omdat het vertrouwen in hen ontbreekt. Dat moet niet een subjectief gevoel zijn van de erfgenamen, maar dat moet ‘geobjectiveerd’ worden, dus ook een rechter moet vinden dat er terecht wantrouwen is. Dat kan zijn omdat er financieel onduidelijk gedrag is van de executeur of een tegenstrijdig belang. Onze advocaat executeur kan u helpen bij het goed onderbouwen van het begrip ‘wantrouwen’.

Bent u zelf benoemd tot executeur, maar willen de erfgenamen u ten onrechte ontslaan? Bel dan snel onze advocaat executeur, want wij staan ook veel executeurs bij. Wij kunnen u helpen met het alsnog opstellen van een boedelbeschrijving, het verstrekken van informatie of het wegnemen van wantrouwen bij erfgenamen. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Truc voor ontslag van een executeur

Een speciale tip van onze advocaat executeur: u kunt soms een executeur ook snel weg krijgen. Immers als u een erfenis beneficiair heeft aanvaard, dan moet de executeur de verklaring van ‘ruimschoots voldoende’ afleggen, dat wil zeggen dat een executeur moet verklaren dat de erfenis ruimschoots voldoende is om alle schulden te voldoen. Ook als er bepaalde onzekere schulden zijn moet de executeur hier rekening mee houden. Dus als er twijfels zijn of de erfenis voldoende is en de erfenis is beneficiair aanvaard, dan verdwijnt de executeur. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Bel nu

Rekening en verantwoording door een executeur

Als een executeur klaar is met zijn werk dan moet hij rekening en verantwoording afleggen. Hij zal dan op papier moeten uitleggen wat hij heeft gekregen bij de verkoop van bepaalde zaken van de erfenis en hij zal ook uitleg moeten geven over de bedragen die hij heeft uitgegeven. Als de executeur geen rekening en verantwoording wil afleggen, kan onze advocaat executeur hem daartoe dwingen via een procedure. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Is een executeur hetzelfde als een vereffenaar?

Neen, een executeur is geen vereffenaar. Onze advocaat executeur legt uit: een executeur wordt door een erflater in een testament aangewezen om een nalatenschap af te wikkelen en een vereffenaar wordt door de rechtbank benoemd om de afwikkeling te doen. De werkzaamheden van de executeur zijn hetzelfde als de vereffenaar: de schulden voldoen en de boedel klaarmaken voor verdeling Wij worden als advocaat ook vaak benoemd als vereffenaar en daarom weten wij goed tegen welke problemen een executeur kan aanlopen. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vraag.

Bel nu

Meer over rechten en plichten van executeur

Wij vinden het onderwerp ‘executeur zo belangrijk dat wij er een aparte website aan hebben gewijd. Daar kunt u nog meer uitgebreid lezen over de executeur. U ziet dat wij experts zijn op het gebied van de executeur met veel kennis en ervaring. Heeft u een vraag of wilt u een zaak aan onze advocaat executeur voorleggen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze specialisten: 020-3980150 of stel hier uw vraag in het contactformulier.

Mail vrijblijvend