Advocaat erfrecht

Het is erg vervelend als u bij een conflict over een erfenis betrokken raakt. Het gaat immers vaak om familie en als er dan een geschil is moet het snel worden opgelost. Wij hebben als advocaat erfrecht jarenlange ervaring in het snel oplossen van problemen in een erfenis. U heeft er niets aan om jarenlang in procedures te zitten; u wilt snel en praktisch een oplossing. Op deze pagina kunt u lezen hoe wij u kunnen helpen.

Bel u ons snel vrijblijvend: 020-3980150. Telefonisch kunnen wij dan al in grote lijn aangeven wat uw mogelijkheden in het erfrecht zijn. Daarna kunt u kiezen voor een skype-gesprek, een conference call of een gesprek via google teams. In de gevallen waar dat echt noodzakelijk is kunt u langskomen op kantoor om één van onze advocaten erfrecht zelf te spreken en de stukken door te nemen. Als u dat wilt kunnen wij vervolgens uw zaak behandelen en zo snel mogelijk voor u een positieve oplossing vinden.

Bel nu

Wat is een advocaat erfrecht?

Een advocaat erfrecht is een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht en voor u erfrechtelijke problemen kan oplossen. Een advocaat erfrecht specialiseert zich in het erfrecht door enerzijds kennis op te doen en bij te houden van het erfrecht en anderzijds ervaring door het voeren van procedures. Een advocaat erfrecht volgt jaarlijks cursussen op het gebied van het erfrecht, houdt de ontwikkelingen op het gebied van het erfrecht in de gaten, leest uitspraken van rechters over het erfrecht en is aangesloten bij een specialisatievereniging op het gebied van het erfrecht. Op de pagina blog kunt u zien dat de advocaten van ons kantoor de jurisprudentie goed bijhouden. Onze advocaten hebben ook ruime ervaring met erfrechtelijke procedures en kunnen u helpen met de beste insteek bij de rechter. Kiest u dus voor één van onze advocaten en bel ons snel vrijblijvend met uw vraag: 020-3980150.

Problemen bij een erfenis

Onze advocaat erfrecht lost veel problemen bij een erfenis op. Misschien bent u volledig onverwacht onterfd en wilt u zich daar tegen verzetten. Misschien is er bij u iemand in de familie die dwarsligt en niet mee wil werken aan de verdeling van een erfenis. Wellicht krijgt u nog een kindsdeel van een ouder die lang geleden is overleden. Of misschien heeft u te maken met een executeur die u nergens over informeert.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met het oplossen van erfrechtelijke problemen. Of het nou de vraag is hoe een kindsdeel van 20 jaar geleden kan worden berekend of de vraag of een testament geldig is, onze advocaat erfrecht kan uw vragen beantwoorden en u helpen met een snelle oplossing. Hieronder kunt u lezen hoe wij u kunnen helpen. Bel onze advocaat erfrecht direct vrijblijvend, want wij staan klaar om u te helpen: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Mail vrijblijvend

Hoe werken wij?

Als u een probleem heeft in verband met een erfenis en u komt er zelf niet uit dan kunt u ons bellen en vrijblijvend een vraag voorleggen. Dit eerste telefoongesprek met onze advocaat erfrecht is dus gratis. Wij vinden het leuk om erfrechtproblemen op te lossen, dus belt u gerust. Vaak kunnen wij klanten telefonisch al op weg helpen zodat ze verder kunnen. Bel ons: 020-3980150.

Als uw problemen niet meteen kunnen worden opgelost, dan kunt u met onze advocaat erfrecht een gesprek voeren via skype, google teams of een conference call. In de echt noodzakelijke gevallen kunt u langskomen om uw zaak op kantoor te bespreken. Als wij de stukken zien, zoals een testament of bepaalde aktes, dan kunnen we u vaak al het een en ander uitleggen. Bij die bespreking kunt u ook zien of het klikt met onze advocaat.

Als u dan wilt dat onze advocaat erfrecht u verder helpt met het oplossen van uw probleem, dan krijgt u van ons een opdrachtbevestiging waar de voorwaarden van onze dienstverlening in staan. Als u daarmee akkoord gaat, dan gaat onze advocaat voor u aan de slag.

Onze advocaat erfrecht zal bijvoorbeeld een brief namens u opstellen of, als dat nodig is, een procedure beginnen of beslag laten leggen. De bedoeling is altijd om zo snel mogelijk het maximale voor u uit een zaak te halen. Als onze werkwijze u bevalt, bel ons dan vrijblijvend: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Neem contact op

Praktisch oplossen

U heeft er vaak niets aan om lang te procederen met hoge kosten. U wilt een snelle oplossing met voor u een maximaal uitgangspunt of een eerlijke verdeling. Hier volgen enkele voorbeelden van de problemen die onze advocaat erfrecht heeft opgelost.

Zo heeft onze advocaat erfrecht meerder keren een executeur, die helemaal geen informatie gaf aan de erfgenamen, laten ontslaan. Dit gebeurde ook bij een executeur die zaken van de erfenis ging verkopen zonder daartoe bevoegd te zijn of die vreemde transacties deed.

Mail vrijblijvend

Ook heeft onze advocaat erfrecht vaak geholpen bij het verhogen van een kindsdeel. Als er dan beweerd wordt dat het kindsdeel laag is, omdat men aansluit bij de aangifte erfbelasting lang geleden, dan kan onze advocaat dat aanvechten en zorgen voor een hoger kindsdeel.

Onze advocaat erfrecht staat ook klanten bij die onterfd zijn en een beroep willen doen op hun legitieme. Vaak wordt er dan geen informatie gegeven om de legitieme te berekenen en dan moet er van jaren terug (waarbij vaak wordt aangesloten bij de bewaartermijn van zeven jaar) bankafschriften en andere stukken worden opgevraagd om een zo hoog mogelijk legitieme op te eisen.

Bel nu

Verreweg de meeste geschillen gaan over de verdeling van een erfenis. Onze advocaat erfrecht heeft vaak onderbouwd dat een bepaalde zaak aan onze klant moet worden toebedeeld, bijvoorbeeld een woning of een aandelenportefeuille. Het is dan natuurlijk van belang om de waarde zo laag mogelijk te laten bepalen.

Laat onze advocaat erfrecht uw probleem praktisch en snel oplossen en bel ons vrijblijvend: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Wij helpen u met onze kennis

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het erfrecht. Dagelijks maakt onze advocaat erfrecht processtukken in erfrechtzaken en u kunt van onze kennis en ervaring profiteren. Onze advocaten zijn zeer ervaren en reeds meerdere jaren werkzaam in het erfrecht. U vindt het erfrecht voornamelijk terug in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard zijn wij zeer goed op de hoogte van de verschillende artikelen in dit wetboek. Wij zijn geen fiscalisten, dus als u vragen heeft over de erfbelasting dan kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

Vergelijkt u ons ook eens met andere websites, dan ziet u bij ons op de pagina blogs dat wij onze jurisprudentie goed bijhouden en iedere week voor u een interessante blog maken. U kunt zelf zoeken in deze blogs, waar wij de uitspraken ook uitleggen en wellicht vindt u hier een uitspraak waarmee u uw zaak wint. Maar u kunt ons ook bellen met uw vragen, want onze advocaten zijn goed op de hoogte van deze uitspraken. Met een advocaat erfrecht met kennis van zaken wint u uw zaak!

Neem contact op

Kijkt u ook eens op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voor informatie over het erfrecht. Onze advocaten erfrecht zitten voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Bel ons dus vlug met uw vraag over het erfrecht: 020-3980150 of vul het contactformulier in.

Alle geschillen over een erfenis

Executeur

Onze advocaten kunnen u bij alle aspecten van het erfrecht helpen. Wij helpen u bijvoorbeeld als een executeur moet worden ontslagen omdat hij fouten heeft gemaakt of u niet informeert. Bij het ontslag van een executeur speelt  het begrip ‘wantrouwen’ een grote rol. Als u een executeur wilt ontslaan op deze grond dan moet u dat wantrouwen kunnen objectiveren, dat wil zeggen dat het wantrouwen gerechtvaardigd is. Onze advocaat erfrecht kan u helpen bij het onderbouwen hiervan of juist uw verweer hiertegen op te stellen. Want onze advocaten staan zowel executeurs bij als degenen die willen optreden tegen een executeur.

Veel klanten stellen ook de vraag of een executeur wel een woning mag verkopen. Onze advocaat erfrecht zal dan uiteenzetten dat een executeur in principe mag verkopen als hij zaken van de erfenis moet verkopen om schulden te kunnen voldoen. De executeur moet dat dan wel onderbouwen dat er schulden zijn en dat het nodig is om de woning te verkopen om de schulden te kunnen betalen. Als erfgenaam kunt u zich daartegen verzetten als u gegronde redenen hebt. Onze advocaat erfrecht kan u daarbij helpen om een verzoek bij de kantonrechter in te dienen.

Wilt u meer weten over wat een executeur moet doen, het ontslag of de rekening en verantwoording, dan kunt u op onze pagina over de executeur meer lezen. Of u kunt onze website bezoeken die wij over de executeur hebben gemaakt. Daar kunt u zeer uitgebreid juridische informatie over de executeur lezen. Wij hebben daar de meest relevante onderwerpen over de executeur opgenomen. Er bestaat ook een organisatie voor executeurs, NOVEX, waar u een professionele executeur kunt uitkiezen. De overheid geeft tevens de nodige informatie over de afwikkeling van een erfenis.

Bel nu

Legitieme portie

Maar als u bent onterfd kan onze advocaat erfrecht u helpen bij een eventueel beroep op de legitieme. Wij kunnen er voor zorgen dat u de maximale legitieme krijgt. Uiteraard helpen wij op klanten die zich juist willen verdedigen tegen een beroep op een legitieme. Bij de legitieme zijn  het saldo van de erfenis en de giften erg belangrijk. Bij het bepalen van het saldo van de nalatenschap spelen bij de legitieme niet alle schulden een rol, dus daar moet u goed op letten. Ook is de waardering van een zaak van de erfenis belangrijk. Bij de legitieme is het moment van waarderen het moment van overlijden, zie artikel 4: 6 BW. Maar mag de verkoopprijs als waarde worden genomen als de woning een paar maanden na het overlijden wordt verkocht? Dergelijke vragen kan onze advocaat erfrecht voor u beantwoorden.

Ook de vraag welke giften wel en welke giften geen rol spelen is een belangrijke. Gaat het alleen om giften van 5 jaar terug of gaat het verder terug? Het antwoord vindt u in artikel 4: 67 BW en onze advocaat erfrecht heeft daar veel ervaring mee en kan u helpen voor een maximaal resultaat. Over de legitieme kunt u meer lezen op een aparte pagina of u kunt onze website over de legitieme bezoeken. Ook daar vindt u veel informatie over de legitieme en hoe u bepaalde problemen kunt oplossen.

Bel nu

Kindsdeel

Daarnaast kunnen wij u als advocaat helpen met het opeisen van een kindsdeel als dat niet wordt uitbetaald. Onze advocaat heeft veel ervaring in het opeisen van een maximaal kindsdeel. Ook als het gaat om een erfenis van lang geleden, dan kan onze advocaat erfrecht u helpen met het bepalen van het kindsdeel. Vaak kan de belastingdienst nog gegevens van lang geleden verstrekken. Soms heeft een boekhouder of accountant van de erflater nog gegevens in het archief. Om de waarde te bepalen van de (onroerende) zaken destijds zijn soms deskundigen nodig.

De rente over het kindsdeel is ook een belangrijk aspect. Immers door de soms hoge rente over een kindsdeel kan een kindsdeel soms wel verdubbelen. Een testament bepaalt soms de hoogte van de rente, maar er zijn ook veel gevallen waar er na het overlijden van de eerste ouder afspraken zijn gemaakt met de fiscus over de rente om fiscale redenen. Maar daardoor kan wel een hoge rente verschuldigd zijn. Antwoorden op vragen zoals de rente of de opeisbaarheid van een kindsdeel vindt u op de aparte pagina over een kindsdeel of op de website die alleen maar over een kindsdeel gaat.

Bel nu

Verdeling erfenis

Vaak komen klanten naar ons omdat een erfenis niet of veel te langzaam wordt verdeeld en dan kunnen wij helpen bij een snelle verdeling van een nalatenschap. Wij hebben als advocaat erfrecht veel ervaring en succes met het onderbouwen waarom onze klant een zaak toebedeeld moet krijgen of waarom de waarde moet worden gehanteerd die onze klant wil. De waarde speelt immers een grote rol bij de verdeling van een nalatenschap.

Heeft u vragen over hoe er moet worden verdeeld of wat de waarde is van verschillende zaken dan kunt u antwoorden vinden op onze aparte pagina over de verdeling van een erfenis of op onze website die helemaal over de verdeling van een erfenis gaat. De rijksoverheid geeft u op haar website ook informatie over de wettelijke verdeling. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150.

Bel nu

Nietig testament

Veel klanten hebben twijfels over de geldigheid van een testament. Was vader en moeder nog wel in staat een testament op te stellen? Was de erflater misschien al dement of onder de medicijnen waardoor hij niet meer in staat was zijn testament op te stellen. Was de invloed van familieleden op het testament niet te groot? Wij hebben veel kennis over testamenten en de mogelijkheden die er bestaan, zoals met de uitleg van een testament. Hoe moet een bepaald artikel van het testament worden gelezen? Bij de overheid kunt u ook informatie vinden over testamenten.

Het is moeilijk om aan te tonen dat een erflater niet meer in staat is zijn testament op te stellen, maar in de uitspraken van rechters van de afgelopen 10 jaar zijn er meer testamenten nietig verklaard dan in de 50 jaar daarvoor. Onze advocaat erfrecht kan u adviseren over de vraag of een beroep op nietigheid van een testament zinvol is. Wij kunnen u daarbij ook helpen met een medisch adviseur, die soms onderbouwing kan vinden voor een beroep op nietigheid. U kunt ook op onze aparte website over nietig testament meer lezen over dit onderwerp. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft: 020-3980150.

Internationale erfenis

Wij behandelen ook meerdere internationale problemen. Vragen zoals welke rechter mag over deze zaak oordelen en welk recht is van toepassing op de erfenis, worden regelmatig door onze advocaten beantwoord. Het nieuwe internationale erfrecht is overzichtelijk, maar wel complex en onze advocaat erfrecht heeft de kennis van het internationale recht om een zaak voor u te winnen. Op deze pagina van de Rijksoverheid kunt u al het een en ander lezen over de Europese Erfrechtverordening.

Op 17 augustus 2015 is deze Verordening in werking getreden en daarin is vooral het begrip ‘gewone verblijfplaats’ belangrijk geworden. Onze advocaten hebben reeds meerdere zaken behandeld waarin deze Verordening van toepassing was. Lees hier bijvoorbeeld het vonnis in een grote internationale zaak die onze advocaat erfrecht heeft gewonnen. Wij hebben ook een aparte pagina gemaakt over het internationale erfrecht. Bel ons dus snel vrijblijvend: 020-3980150 of stel uw vraag in het contactformulier.

Hoe gaat een procedure bij de rechtbank?

Veel klanten hebben vragen over hoe een procedure bij de rechtbank nou gaat. U kunt op de website van rechtspraak een video zien over een erfrechtprocedure. Wij proberen allereerst altijd voor u om een procedure te voorkomen, omdat het vervelend is om te procederen tegen uw eigen familie. Onze advocaat erfrecht zal dan contact opnemen met de advocaat van de tegenpartij en kijken of de zaak kan worden geschikt. Maar als een schikking niet lukt, dan is ons advies om ook niet te lang te wachten en de procedure bij de rechtbank te beginnen, want een procedure kan best lang duren.

Neem contact op

Onze advocaat erfrecht kan dan voor u een dagvaarding op stellen en laten uitbrengen door een deurwaarder. In de dagvaarding zetten wij dan uitgebreid uw standpunt zo goed mogelijk uiteen en aan het einde staat uw vordering, die wij maximaal voor u opstellen. Bij die dagvaarding doen wij dan stukken die uw standpunt onderbouwen. Uiteraard wordt de dagvaarding pas verstuurd als u dit stuk helemaal heeft goedgekeurd.

Mail vrijblijvend

De tegenpartij mag daar dan met een schriftelijk antwoord op reageren en vervolgens is er een zitting (‘comparitie‘) bij de rechtbank. Onze advocaat erfrecht maakt dan aantekeningen voor de zitting, die de beweringen van de tegenpartij weerleggen. Bij die zitting mogen partijen de zaak nog eens toelichten en de rechter stelt vragen. Vaak probeert een rechter een zaak te schikken op de zitting en bij erfrechtzaken lukt dat vaak. Als dat niet lukt zal er een proces-verbaal van de zitting worden opgesteld en vervolgens zal de rechter vonnis wijzen. Dat kan soms wel een paar maanden duren. Op de website van rechtspraak kunt ook veel lezen over een erfrecht procedure en andere onderwerpen. Mocht u nog vragen hebben over een procedure bel ons vrijblijvend: 020-3980150 of stel hier (ook vrijblijvend) uw vragen.

Advocaat erfrecht door heel Nederland heen

Onze basis is in Amsterdam, maar onze advocaat erfrecht komt in alle rechtbanken door het hele land heen van Maastricht tot Groningen. Het maakt dus niet uit of u wel of niet in Amsterdam woont, wij kunnen uw zaak behandelen. Wij kunnen telefonisch met u de zaak bespreken of via skype of google teams. In gevallen dat het noodzakelijk is kunt u langskomen op kantoor. Wij zitten vlak naast het centraal Station in Amsterdam en zijn daardoor zeer goed bereikbaar. Ook hebben wij voor de deur veel parkeerplaatsen, dus u kunt ons ook eenvoudig met de auto bereiken. Op de pagina contact vindt u onze adresgegevens en een kaartje. Daar kunt u ook vrijblijvend uw vraag stellen of u kunt ons bellen: 020-3980150.

 

Heeft u een juridische vraag over erfrecht?

Neem contact met ons op