Erfgenaam

Wanneer u erfgenaam bent, volgens de wet of op grond van een testament, lijkt uw positie in eerste instantie duidelijk: u heeft recht op een deel van de erfenis. Toch loopt u als erfgenaam ook zekere risico’s en moet u goed opletten bij de vaststelling van dat deel van de nalatenschap waar u recht op heeft. Bel ons als u vragen heeft 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Erfgenaam en zuiver aanvaarden

Een erfenis bevat over het algemeen activa en passiva: bezittingen en schulden. Vergeet bij schulden de kosten van de begrafenis, crematie, het loon van een executeur en de erfbelasting niet. Wanneer u zuiver aanvaardt, wordt u deelgenoot in de hele nalatenschap, zowel wat betreft goederen en geld, als eventuele schulden. Zuivere aanvaarding volgt niet alleen uit het afleggen van een verklaring, maar ook uit bepaalde handelingen. Wanneer u bijvoorbeeld schulden van de nalatenschap aflost of bepaalde goederen verkoopt gaat de wet er vanuit dat u zuiver heeft aanvaard. U moet dus goed oppassen, zonder dat u het weet kunt u aansprakelijk worden voor de schulden. En wanneer u uw keuze eenmaal (impliciet) heeft uitgebracht is het bijzonder moeilijk deze weer terug te draaien. Laat u tijdig adviseren!

Of beneficiair?

Wanneer u beneficiair aanvaardt wordt u niet meteen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Beneficiaire aanvaarding is aan te bevelen wanneer het risico bestaat dat de schulden de baten overtreffen. Voor beneficiaire aanvaarding moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Het gevolg is dat de nalatenschap formeel moet worden vereffend. Dat kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Ook bij beneficiaire aanvaarding moet u blijven oppassen. Wanneer u zich niet houdt aan de formaliteiten wordt u alsnog zelf aansprakelijk voor de schulden. Bel ons als u vragen heeft 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Erfenis verwerpen

Wanneer u een erfenis verwerpt wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Verwerping vindt meestal plaats wanneer er meer schulden zijn dan baten of wanneer een erfgenaam niets met de familie of de nalatenschap te maken wil hebben. Ook voor verwerping moet een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. Wanneer u een erfenis verwerpt en u heeft kinderen treden zij in uw plaats. Wanneer zij niet door deze plaatsvervulling erfgenaam willen worden, moeten zij ook verwerpen. Als zij minderjarig zijn moet de wettelijk vertegenwoordiger dat doen. Bel ons als u vragen heeft 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Omvang nalatenschap

Wanneer u erfgenaam bent is vanzelfsprekend belangrijk wat de omvang is van de nalatenschap  en van uw erfdeel.  Dat is niet altijd makkelijk vast te stellen en er kan ook nogal eens discussie over ontstaan, bijvoorbeeld in het geval van schenkingen. Sommige schenkingen moeten worden ingebracht en andere schenkingen kunnen bij testament worden herroepen. In sommige gevallen kunnen zelfs de erfgenamen een door de erflater gedane schenking herroepen. En ten slotte is natuurlijk belangrijk op welk moment u over uw erfdeel kunt beschikken na verdeling van de erfenis. In veel gevallen ontstaat er uit een nalatenschap slechts een vordering op een volgende erfenis.

Wanneer u erfgenaam bent en u hebt het idee dat u door uw mede-erfgenamen wordt benadeeld of u voorziet problemen in verband met mogelijke schulden, adviseren wij u graag over de mogelijkheden.  Bedenk dat er vaak mogelijkheden zijn die u als niet-deskundige over het hoofd ziet. Bel ons als u vragen heeft 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier. U kunt ook op de homepage van deze website kijken om het overzicht te zien over de verschillende erfrechtelijke onderwerpen die we hier hebben opgenomen.