Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de inboedel van een nalatenschap.

De erfgenamen hebben tot op heden geen volledige overeenstemming weten te krijgen over de verdeling van de nalatenschap.

Bij dagvaarding hebben de erfgenamen de onderhavige procedure tegen de andere erfgenamen aanhangig gemaakt.

In deze procedure vorderen zij de verdeling van de nalatenschap van erflaatster op de wijze als in die dagvaarding omschreven.

De erfgenamen hebben ieder een daarvan afwijkende verdeling voorgesteld, waarbij met name het aandeel van een van de erfgenamen in de nalatenschap op een lager bedrag uitkomt en daardoor hun eigen aandeel op een hoger bedrag dan door de andere erfgenamen vermeld.

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

De rechter oordeelt als volgt.

De grieven betreffen de inboedel.

Wat de waarde van de inboedel aangaat is de rechter uitgegaan van een bedrag van € 9.200,-.

Dit bedrag is opgenomen in de boedelbeschrijving die door de S als opvolgend executeur is opgesteld onder de vermelding dat dit de waardering is die de erfgenamen op 11 december 2014 in onderling overleg hebben vastgesteld.

De juistheid van deze vermelding is op zich niet door de erfgenamen betwist. Naar het oordeel van de rechter dienen de erfgenamen thans aan deze waardering gehouden te worden.

Gesteld noch gebleken is dat deze waardering nadien door de erfgenamen is bijgesteld.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de waardering van onroerend goed of roerende zaken in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.