Het executeurschap is geen vrijblijvende aangelegenheid, zo blijkt maar weer eens uit een vonnis van de kantonrechter te Overijssel, d.d. 18 mei 2017.

Aan de orde was een complexe nalatenschap met daarin onder andere diverse ondernemingen. Gedaagde was een jaar lang executeur geweest Eisers, waaronder twee kinderen van erflater en diverse ondernemingen die in de nalatenschap vielen, waren van mening dat de executeur nalatig was geweest met betrekking tot het afleggen van een deugdelijke rekening en verantwoording. Gedaagde diende in deze zaak overigens niet alleen verantwoording af te leggen omdat hij executeur was, maar ook omdat hij in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst iwasaangegaan.

Gedaagde heeft een drietal overdrachtsnotities gemaakt die eisers ongestructureerd, onsamenhangend en onvodloende nauwkeurig vinden. Ook de kantonrechter is van mening dat de overdrachtsnotities ernstig tekort schieten. De notities bevatten slechts summiere en weinig inhoudleijke infomratie en veel weinig- tot nietszeggende passages. Klik hier voor een aantal door de kantonrechter geciteerde gedeelten van de betreffende notities.

De kantonrechter oordeelt dat de executeur alsnog binnen één maand na datum vonnis rekening en verantwoording moet afleggen, op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag dat de executeur in gebreke blijft om aan deze veroordeling te voldoen.