De Rechtbank Rotterdam heeft op 18 november 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitieme portie en de daarmee in aanmerking te nemen giften.

De Legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met de in aanmerking te nemen giften en verminderd met de schulden, vermeld in artikel 4:7 lid 1 onder a tot en met c en f BW (art. 4:65 BW) (hierna ook: de legitimaire massa).

De taak van de vereffenaar is het beheer van de nalatenschap en voldoening van de schuldeisers van de nalatenschap.

Vaststelling van de waarde van de goederen van de nalatenschap en de voor de berekening van de legitieme portie in aanmerking te nemen giften is daar geen onderdeel van.

Peildatum voor de waarde van de goederen van de nalatenschap is het tijdstip onmiddellijk na het overlijden van de erflater (artikel 4:11 BW).

Legitieme. Giften. In aanmerking te nemen giften. Berekening van de legitieme. Bewijslast.

De rechter oordeelt als volgt.

Eiseres stelt dat de volgende giften van erflater aan gedaagde in aanmerking dienen te worden genomen:

– door erflater voor gedaagde betaalde behandelingen voor plastische chirurgie voor een bedrag van € 6.000;

– door erflater betaalde verbouwingen aan de woning van gedaagde te Brielle voor een bedrag van ten minste € 25.000;

Gedaagde is afstammeling en legitimaris van erflater, zodat giften van erflater aan haar als giften als bedoeld in artikel 4:67 aanhef en onder d moeten worden aangemerkt en deze ongeacht de ouderdom van de gift bij de berekening van de legitieme portie van eiseres betrokken dienen te worden.

Gedaagde erkent dat erflater in 2007 behandelingen voor plastische chirurgie voor haar betaald heeft en dat zij voor de verbouwing van haar woning een bedrag van € 10.000 van hem heeft ontvangen.

Zij betwist echter dat deze betalingen als giften van erflater dienen te worden aangemerkt.

Gedaagde voert daartoe aan dat zij de kosten van de plastische chirurgie aan erflater heeft terugbetaald door voor heel weinig per maand voor hem te werken in Spanje en dat het bedrag van € 10.000 een renteloze lening was die door haar is afbetaald met cashbetalingen en door soms iets voor erflater te doen tegen afstreping van een deel van de schuld.

Gedaagde betwist niet dat de door haar ondergane plastische chirurgie € 6.000 heeft gekost, zodat dit door eiseres gestelde bedrag tussen partijen komt vast te staan.

Concrete feiten waaruit volgt dat gedaagde voor de verbouwing van haar woning meer van erflater heeft ontvangen dan het door haar erkende bedrag van € 10.000 heeft eiseres niet gesteld, zodat dat niet kan worden vastgesteld.

Op grond van het vorenstaande staat vast dat erflater in 2007 een bedrag van € 6.000 voor gedaagde heeft voldaan en dat hij aan haar een renteloze lening van € 10.000 heeft verstrekt.

Tenzij komt vast staan dat gedaagde deze bedragen aan erflater heeft terugbetaald, dienen dat als handelingen uit vrijgevigheid en daarom als giften van erflater aan gedaagde te worden aangemerkt.

Op gedaagde rust op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast van de door haar gestelde terugbetalingen aan erflater.

Dat bewijs is echter pas relevant indien duidelijk is dat de waarde van de goederen van de nalatenschap vermeerderd met de onder 4.61 vermelde bedragen en verminderd met de schulden van de nalatenschap een positief saldo oplevert.

Omdat dit nog niet duidelijk is, zal dat bewijs thans nog niet aan gedaagde worden opgedragen.

Wel zal gedaagde zich bij vorenbedoelde akte dienen uit te laten over de bewijsmiddelen waarmee zij vorenbedoeld bewijs verwacht te leveren.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.