Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur gehouden was om inlichtingen aan de bewindvoerder van een legitimaris te verstrekken.

De dochter komt met op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij gehouden is inlichtingen te verschaffen aan de bewindvoerster.

Zij voert aan dat zij aan de zoon voldoende gegevens heeft verstrekt om te berekenen wat hij zou hebben ontvangen als hij wel erfgenaam was geweest.

De rechtbank is bovendien buiten de rechtsstrijd van partijen getreden door zelf een lijst van over te leggen stukken op te stellen.

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

De rechter in hoger beroep oordeelt als volgt.

De rechtbank heeft op juiste gronden, die het hof overneemt, beslist dat de dochter gehouden is aan de bewindvoerster de genoemde informatie te verstrekken.

De in art. 4:78 BW neergelegde verplichting van de erfgenamen of de executeur tegenover de legitimaris om de inlichtingen te verstrekken die de legitimaris voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot een vast bedrag maar een bedrag dat is gebaseerd op het erfdeel dat hij zou gekregen als hij samen met de andere erfgenamen tot de nalatenschap van erflater zou zijn geroepen (Hof Arnhem-Leeuwarden, 31 december 2013; GHARL:2013:9942).

De rechtbank mocht daarbij zelf aangeven welke stukken de dochter moest verstrekken; het staat de rechtbank immers vrij het mindere van het meerdere toe te wijzen.

De verplichting rust op de dochter, hetzij in haar hoedanigheid als executeur en, indien zij niet meer in deze hoedanigheid op treedt, hetzij op haar als erfgenaam.

Nu door de bewindvoerster bij de vermeerdering van eis niet is gesteld dat de dochter niet aan haar verplichting heeft voldaan, ziet het hof geen aanleiding de veroordeling tot de andere erfgenamen uit te strekken.

 Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het recht op informatie over een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.