Voor een advocaat erfrecht beginnen de meeste zaken over een nalatenschap met een vraag op  het gebied van huwelijksvermogensrecht. Was er een gemeenschap van goederen? Huwelijksvoorwaarden? Wat behoort er precies tot de nalatenschap?

Voor wie hiermee niet bekend is spreekt het vaak voor zich dat het saldo van een en/of-rekening in een 50/50 verhouding toebehoort aan degenen op wiens naam de rekening staat. Een misverstand dat zich ook in geval van een echtscheiding nogal eens voordoet.

Echter, een en/of-rekening, geeft slechts aan dat er een afspraak is met de bank over wie bevoegd is om gelden van deze rekening op te nemen en over te boeken naar andere rekeningen. De gelden op de en/of-rekening behoren toe aan degene die deze gelden op deze rekening heeft gestort. Dat is alleen maar anders als partijen samen iets anders hebben afgesproken.

In de zaak die op 19 december 2018 aan de orde was bij rechtbank Rotterdam ging het om gelden die gestort waren vanuit het vermogensbeheer van privégeld van de man. Daaruit volgt dat de man eigenaar is van het banktegoed.

In geval van een nalatenschap betekent dit dat het saldo op een en/of-rekening soms geheel toebehoort aan de nalatenschap, soms juist helemaal niet, of in iedere andere mogelijke verhouding.

Lees hier de hele  uitspraak.

Voor vragen neemt u contact op met onze advocaat erfrecht op 020-3980150.