In erfrechtzaken is het voor de advocaat erfrecht van groot belang dat hij of zij zich bewust is van de verschillende hoedanigheden waarin iemand kan optreden. Is de cliënt voor wie je procedeert erfgenaam, executeur of vereffenaar? Of wordt er geprocedeerd in meerdere hoedanigheden?

Wanneer de advocaat dit niet duidelijk maakt aan de rechter en aan de wederpartij kan dat leiden tot niet-ontvankelijkheid. Zo ook bij de rechtbank Limburg op 17 januari 2019 (lees hier de hele uitspraak). De rechter komt dan in het geheel niet toe aan een inhoudelijk oordeel over de zaak. Eiseres kan weliswaar de procedure opnieuw starten, maar in de meeste gevallen is het inmiddels maanden later. En in dit geval was eiseres ook al € 1.270,00 armer omdat zij in het ongelijk was gesteld en ook in de kosten van de wederpartij was veroordeeld.

Voor een gedegen kennis van het procesrecht op het gebied van erfrecht neemt u contact op met onze advocaat erfenis (020-3980150).