De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of taxatiekosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap.

Eiseres stelt dat zij voor het opmaken van de boedelbeschrijving de woning heeft moeten laten taxeren en dat de kosten daarvan voor rekening van verweerder komen.

Voor zover haar vordering verjaard mocht zijn, beroept eiseres zich op verrekening.

Verweerders voeren het volgende verweer: “Dat gedaagde op eigen houtje een makelaar inschakelt, betekent niet dat zij de kosten die daaraan zijn verbonden in rekening kan brengen bij de nalatenschap.

Het betreft geen schuld van de nalatenschap.

De taxatie ziet niet op de afwikkeling van de nalatenschap.

Waarom was het nodig de woning te taxeren?

Er viel volgens gedaagde niets af te wikkelen.

Het tegendeel wordt door gedaagde ook niet onderbouwd.

Het taxatierapport wordt voorts niet overgelegd, zodat ook niet duidelijk is of deze betaling inderdaad betrekking heeft op de taxatie van de woning.

 Erfrecht. Boedelbeschrijving. Zijn taxatiekosten aan te merken als schulden van de nalatenschap? Verjaring. Verrekening.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank zal deze vordering toewijzen.

Verjaring staat volgens de wet niet in de weg aan verrekening.

Eiseres kan verrekenen met de bedragen die zij ingevolge dit vonnis terug moet betalen.

Eiseres had, in haar toenmalige hoedanigheid van executeur (dat is zij nu niet meer) het recht de woning te laten taxeren ten behoeve van de door haar op te maken boedelbeschrijving en de aangifte successierechten.

Dat is een schuld van de nalatenschap en dus door verweerder te dragen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over verjaring en de mogelijkheid tot verrekening in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.