De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erflater wilsonbekwaam was geworden vanwege dementie.

Oma heeft voor het laatst een testament opgesteld op 21 juni 2010.

In dit testament zijn de drie kinderen van moeder benoemd tot erfgenamen in gelijke delen

De erfgename heeft betwist dat de geestvermogens van oma gestoord waren.

Zij stelt dat oma lichamelijk veel verzorging nodig had en weliswaar vergeetachtig was, maar wel degelijk in staat was haar wil te bepalen.

Oma woonde ten tijde van het opmaken van het testament nog zelfstandig in het verzorgingshuis en woonde niet in een groep voor dementen. Pas in augustus 2016 verslechterde oma’s situatie en verhuisde zij naar het verzorgingshuis.

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechter stelt vast dat de stellingen van partijen erg uiteenlopen maar dat zij het er wel over eens zijn dat oma als zorgindicatie ZZP VV 05 had.

De erfgenaam stelt dat dit ook al het geval was toen het testament werd opgemaakt, hetgeen door gedaagde min of meer is toegegeven, althans niet is weersproken.

Het is de rechter bekend dat de indicatie ZZP VV05 recht geeft op beschermd wonen met intensieve dementiezorg.

Dit onderbouwt dus wel degelijk de stelling dat bij oma sprake was van (vasculaire) dementie ten tijde van het opmaken van haar testament en wel in zodanige mate dat de rechtbank vooralsnog van de juistheid van die stelling uitgaat.

Dementie is een blijvende stoornis van de geestvermogens.

De rechter acht, gelet op de aard van deze ziekte, de verklaring van de heer E en het feit dat oma al korte tijd na het opmaken van het testament is opgenomen op een gesloten afdeling, voorshands, bewezen dat de stoornis een redelijke waardering van de bij de wilsbeschikking betrokken belangen belette, dan wel dat wilsbeschikking onder invloed van de stoornis is tot stand is gekomen.

De rechter zal de gedaagde in de gelegenheid stellen tegenbewijs te leveren.

De rechter heeft er daarbij mede in aanmerking genomen dat E oma’s contactpersoon was voor de tehuizen waar zij verbleef, waardoor zij toegang had tot oma’s medisch en verpleegkundig dossier.

Dit dossier dient er gelet op de wettelijk bewaarplicht van 15 jaar nog steeds te zijn en E zou normaal gesproken als contactpersoon en erfgenaam van oma toegang tot dat dossier kunnen krijgen.

In afwachting van mogelijk te leveren tegenbewijs zal de rechter elke verdere beslissing met betrekking tot de nalatenschap van oma aanhouden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website van ons advocatenkantoor. Klik dan hier.