Het is niet zo makkelijk om een testament nietig te laten verklaren op grond van wilsonbekwaamheid van degene die het testament heeft laten maken (de testateur).

Degene die de procedure toch wil voeren doet er dan ook verstandig aan om beslagen ten ijs te komen. Getuigenverklaringen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Omdat een getuigenverhoor een tijdrovende en dus kostbare zaak is, is het verstandig om een reële inschatting te maken van de toegevoegde waarde van de op te roepen getuigen. Het is de vraag of dat laatste is gebeurd in de zaak die aan de orde was bij het Hof Den Haag op 11 september 2018 (lees de hele uitspraak hier).

In die zaak liet een onterfde broer drie getuigen horen:

  1. een neuroloog die erflaatster nooit had gezien en die verklaarde dat in het dossier geen objectieve gegevens waren aangetroffen om te beoordelen of er sprake was van wilsonbekwaamheid bij de moeder ten tijde van het maken van het testament;
  2. een buurman van de moeder, tevens een huisarts, die verklaarde dat hij moeder nooit heeft onderzocht of langer heeft gesproken. Wel had hij de indruk dat de moeder langzaam achteruitging, maar hij kan niets zeggen over het moment waarop zij haar wil minder goed kon verklaren, als dat moment er ooit al was.
  3. Een buurvrouw die moeder in de paar maanden dat zij buren waren niet heeft gesproken.

Geen van de getuigen had met de niet-onterfde broer gesproken over moeder.

Het Hof was er dan ook snel klaar mee, in geen van de verklaringen kon een aanknopingspunt worden gevonden voor wilsonbekwaamheid van moeder in de periode dat zij haar testament maakte.

Wilt u een reële inschatting van uw kansen om een testament nietig te laten verklaren? Neemt u dan contact op met Toon Kool of Maddie Wisman.