Worden er bij u bij de verdeling van een erfenis zaken ontvreemd of verzwegen, bel dan onze advocaat. De Hoge Raad heeft op 31 maart 2017 bevestigd dat het gevolg is dat degene die dit doet, zijn of haar aandeel in dit goed kwijt is. En spijt ervan hebben maakt dan niet meer uit.

Artikel 3: 194 BW bepaalt dat degene die een goed verzwijgt, zijn aandeel hierin verbeurt. U moet wel aantonen dat diegene wist dat hij het verzweeg, maar dat is vaak eenvoudig. In het geval bij de Hoge Raad was er een bankrekening overgezet op twee andere namen. Dan is ontkennen moeilijk.

De Hoge Raad zegt daarbij ook dat degene die heeft verzwegen dit vervolgens niet meer kan herstellen:

‘Voorts wijzen de wetsgeschiedenis en de strekking van de onderhavige bepaling (zie hiervoor in 3.5.2) in andere richting; als een eenmaal plaatsgevonden verzwijging in de zin van deze bepaling naderhand zou kunnen worden hersteld met het daaraan door het onderdeel verbonden rechtsgevolg, zou immers niet of nauwelijks meer sprake zijn van een ontmoediging van oneerlijk gedrag waarvan afschrikwekkende werking uitgaat. Het vorenstaande neemt niet weg dat onder bijzondere, door de partij die haar aandeel in het desbetreffende goed in beginsel heeft verbeurd te stellen en zo nodig te bewijzen, omstandigheden een beroep op deze bepaling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn (art. 6:2 lid 2 BW).’

De ontsnapping die de Hoge Raad noemt geldt eigenlijk alleen voor extreme gevallen. Bel dus onze advocaat als u bij de verdeling van een erfenis merkt dat er zaken worden verzwegen. Wij helpen u zodat u deze zaken alleen krijgt: 020-3980150 of stel hier uw vraag.