Van onze advocaat kindsdeel: sommige advocat vergeten bij de verdeling van een erfenis in hoger beroep alle deelgenoten van een erfenis op te roepen. Dat kan niet omdat bij de verdeling van een erefnis alle partijen moeten worden opgeroepen. Kan de advocaat dit nog herstellen?

De Hoge Raad heeft zich hierover 10 maart 2017 uitgelaten. De Hoge Raad:

Laat degene die een beslissing wil uitlokken over een processueel ondeelbare rechtsverhouding na om, overeenkomstig het hiervoor in 3.4 overwogene, alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in het geding te roepen, dan dient de rechter, naar aanleiding van een daarop gericht verweer dan wel ambtshalve, gelegenheid te geven om de niet opgeroepen personen alsnog als partij in het geding te betrekken door oproeping op de voet van art. 118 Rv binnen een daartoe door de rechter te stellen termijn. Ook dit geldt zowel in eerste aanleg als na aanwending van een rechtsmiddel. (Vgl. HR 15 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7840, NJ 2013/290, rov. 3.4.3).

Is overeenkomstig het hiervoor in 3.6.1 overwogene een partij de gelegenheid gegeven om de niet opgeroepen personen op de voet van art. 118 Rv in het geding te betrekken, maar maakt deze niet (of niet tijdig) van die gelegenheid gebruik, dan dient zij op grond van het hiervoor in 3.4 overwogene niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering respectievelijk het door haar aangewende rechtsmiddel.

De Hoge Raad biedt de advocaat dus een mogelijkheid van herstel, hoewel het eigenlijk direct goed moet worden gedaan. Bij een kindsdeel moet soms ook nog de nalatenschap van de eerst overleden ouder worden verdeeld en ook dan moeten alle deelgenoten worden betrokken. Bel onze advocaat kindsdeel als u vragen heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag.