maddie

About Maddie Wisman

Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Haar bijzondere interesse voor dit vakgebied heeft ertoe geleid dat haar praktijk nagenoeg geheel uit erfrechtzaken bestaat. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als advocaat familierecht in brede zin. Dat laatste komt in het erfrecht goed van pas: veel erfrechtzaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht omdat de omvang van de nalatenschap voor een belangrijk deel wordt bepaald door de gemeenschap van goederen of de huwelijksvoorwaarden.

Het grote misverstand over de en/of-rekening

Voor een advocaat erfrecht beginnen de meeste zaken over een nalatenschap met een vraag op  het gebied van huwelijksvermogensrecht. Was er een gemeenschap van goederen? Huwelijksvoorwaarden? Wat behoort er precies tot de nalatenschap? Voor wie hiermee niet bekend is spreekt het vaak voor zich dat het saldo van een en/of-rekening in een 50/50 verhouding toebehoort [...]

Door | 23 januari 2019

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

In erfrechtzaken is het voor de advocaat erfrecht van groot belang dat hij of zij zich bewust is van de verschillende hoedanigheden waarin iemand kan optreden. Is de cliënt voor wie je procedeert erfgenaam, executeur of vereffenaar? Of wordt er geprocedeerd in meerdere hoedanigheden? Wanneer de advocaat dit niet duidelijk maakt aan de rechter en [...]

Door | 23 januari 2019

Legaat: de keuze voor aanvaarding of verwerping is definitief

Ook voor een legaat geldt dat het kan worden aanvaard of verworpen. De algemene regel is dat een legaat wordt aanvaard, er zijn maar weinig mensen die een dergelijke begunstiging weigeren. Toch zijn er legaten denkbaar die worden verworpen wanneer er aan het legaat onoverkomelijke nadelen zijn verbonden. Een eenmaal gemaakte keuze is, net als [...]

Door | 7 november 2018

Daden van zuivere aanvaarding: nog maar een keer

Het blijft een groot risico voor erfgenamen. In de periode na het overlijden van erflater (bijvoorbeeld vader of moeder) worden er met de beste bedoelingen handelingen verricht die kunnen leiden tot zuivere aanvaarding. En in dat geval is de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de erflater. In de praktijk zien we [...]

Door | 2 november 2018

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Het is niet zo makkelijk om een testament nietig te laten verklaren op grond van wilsonbekwaamheid van degene die het testament heeft laten maken (de testateur). Degene die de procedure toch wil voeren doet er dan ook verstandig aan om beslagen ten ijs te komen. Getuigenverklaringen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Omdat een getuigenverhoor een tijdrovende [...]

Door | 17 oktober 2018

Een eind maken aan gezamenlijke eigendom

Zowel in nalatenschappen als bij echtscheidingen komt het vaak voor: gezamenlijke eigendom, meestal van een woning. Anders dan vaak wordt gedacht is niemand verplicht om deelgenoot te zijn in een gezamenlijk eigendom. De wet regelt dat te allen tijde aan de rechtbank verdeling kan worden gevraagd. Kort gezegd heeft een deelgenoot het recht om uitgekocht [...]

Door | 27 september 2018

Alsnog beneficiair aanvaarden: toepassing van de nieuwe wet

Aan de orde is een uitspraak over de nieuwe wet BETS (Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden). De erfgenamen hebben zuiver aanvaard en worden geconfronteerd met een hoge schuld. Erflater is nooit gehuwd of als partner geregistreerd geweest. Hij heeft geen afstammelingen achtergelaten. Zijn erfgenamen zijn twee zusters die zuiver hebben aanvaard. Geheel onverwacht verschijnen de kinderen [...]

Door | 7 september 2018

Vergeet bij minderjarigen het ongeboren kind niet!

Wanneer u als erfgenaam er zeker van bent dat een nalatenschap negatief is kunt u beter verwerpen dan beneficiair aanvaarden. Immers, wanneer u beneficiair aanvaardt moet de nalatenschap worden vereffend en zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar. De erfgenamen worden dan samen verantwoordelijk voor een aantal wettelijk voorgeschreven verplichtingen in het belang van alle schuldeisers. Praktisch [...]

Door | 31 juli 2018

Veel voorkomende valkuilen bij zuivere aanvaarding: pas op!

Het nieuwe artikel 4:194a BW beschermt de erfgenaam die zuiver heeft aanvaard tegen bepaalde schulden. Maar om voor die bescherming in aanmerking te komen moet er aan meerdere criteria worden voldaan: het moet bijvoorbeeld gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen en binnen drie maanden na ontdekking van de [...]

Door | 18 juli 2018