admin

About admin

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Het verkrijgen van een medisch dossier

Het verkrijgen van een medisch dossier is lastig, er dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. In de onderhavige zaak lukte het omdat er concrete medische gegevens beschikbaar waren èn omdat eiser op geen andere manier kon vaststellen of het testament rechtsgeldig was opgemaakt. Erflater had een hersenbloeding gehad. Een dag nadat hij het ziekenhuis [...]

Door | 20 maart 2018

De verdeling van een nalatenschap door de rechter

Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 3 maart 2017 heeft de advocaat-generaal bij het Parket bij de Hoge Raad de verdeling van een nalatenschap volgens de artikelen 3:178 en 3:185 BW toegelicht. Een partij die zich in een onverdeeldheid bevindt kan volgens artikel 3:178 lid 1 BW te allen tijde verdeling vorderen. Die vordering kan [...]

Door | 14 juni 2017

Afgifte van de administratie ter berekening van het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over een vordering tot afgifte van de volledige administratie van erflater en een aantal andere bescheiden ter berekening van het kindsdeel in een erfenis. Partijen zijn broer en zus. Zij zijn erfgenamen in de nalatenschap van hun op in 2013 overleden vader, [...]

Door | 1 juni 2017

Onvoldoende rekening en verantwoording afgelegd door executeur, dwangsom

Het executeurschap is geen vrijblijvende aangelegenheid, zo blijkt maar weer eens uit een vonnis van de kantonrechter te Overijssel, d.d. 18 mei 2017. Aan de orde was een complexe nalatenschap met daarin onder andere diverse ondernemingen. Gedaagde was een jaar lang executeur geweest Eisers, waaronder twee kinderen van erflater en diverse ondernemingen die in de nalatenschap [...]

Door | 24 mei 2017

Verwerping van een nalatenschap namens minderjarige kinderen

Van onze advocaat erfrecht. Op 23 februari 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de verwerping van een erfenis door en namens de ouders van hun minderjarige kinderen. De kantonrechter overwoog als volgt. Artikel 4:193 BW bepaalt: 1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping [...]

Door | 23 mei 2017

Uitkering levensverzekering niet naar begunstigden

Op 9 mei 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam besloten dat de uitkering uit een levensverzekering op grond van redelijkheid en billijkheid niet diende plaats te vinden aan de begunstigden. Erflater woonde samen met zijn partner en had twee dochters met wie hij geen contact had. ERflater had zijn dochters onterfd. Op zijn verzekeringspolissen stond zijn [...]

Door | 22 mei 2017

Onbevoegde verdeling van een nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de onbevoegde verdeling van een erfenis door een bewindvoerder. Dit betekende dat de verdeling van de erfenis op de voet van artikel 3:185 BW nietig was. Artikel 3:168 lid 2 BW geeft een bewindvoerder niet de bevoegdheid een nalatenschap te verdelen. [...]

Door | 15 mei 2017

Keiharde straf bij verzwijging zaken uit een erfenis

Worden er bij u bij de verdeling van een erfenis zaken ontvreemd of verzwegen, bel dan onze advocaat. De Hoge Raad heeft op 31 maart 2017 bevestigd dat het gevolg is dat degene die dit doet, zijn of haar aandeel in dit goed kwijt is. En spijt ervan hebben maakt dan niet meer uit. Artikel [...]

Door | 1 april 2017

Verdwenen geld bij de verdeling van een erfenis

Onze advocaat ziet vaak dat er bij de verdeling van de erfenis blijkt dat er geld is verdwenen tijdens het leven van erflater(s). De weg via rekening en verantwoording is dan een moeilijke weg, maar in de lagere jurisprudentie wordt steeds meer de mogelijkheid geopend voor de grond 'onrechtmatige daad'. Zo ook in het vonnis [...]

Door | 19 maart 2017

Als niet alle erfgenamen in het geding zijn geroepen

Van onze advocaat kindsdeel: sommige advocat vergeten bij de verdeling van een erfenis in hoger beroep alle deelgenoten van een erfenis op te roepen. Dat kan niet omdat bij de verdeling van een erefnis alle partijen moeten worden opgeroepen. Kan de advocaat dit nog herstellen? De Hoge Raad heeft zich hierover 10 maart 2017 uitgelaten. [...]

Door | 19 maart 2017