Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als familierechtadvocaat in brede zin. Dat laatste komt ook in het erfrecht goed van pas: veel erfrechtzaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht.

Bij de aanvang van een zaak zal Maddie altijd eerst samen met haar cliënt bespreken of een oplossing in overleg met de wederpartij tot de mogelijkheden behoort. Dat is vaak de snelste en goedkoopste manier om een juridisch conflict te beëindigen. Wanneer een pragmatische oplossing niet tot de mogelijkheden behoort wordt er door Maddie energiek en efficiënt geprocedeerd.

De cliënten van Maddie zijn altijd particulieren die geconfronteerd worden met een juridisch conflict in de privésfeer. Vaak kost het hen moeite om emotie en juridische realiteit van elkaar te onderscheiden. Onderlinge relaties staan op scherp, of dat nu is met een vader, moeder, broer, zuster, partner, echtgenoot of kinderen. Als gespecialiseerd familie- en erfrechtadvocaat kan Maddie een belangrijke bijdrage leveren aan een zo optimaal mogelijk resultaat.

Familierecht en erfrecht hebben allebei een belangrijke vermogensrechtelijke component. Maddie heeft op dat terrein aanvullende opleidingen gedaan en werkt nauw samen met accountants, fiscalisten en mediators.

Naast de hiervoor genoemde specialisaties beschikt Maddie over deskundigheid die nodig is voor procedures over bewind, mentorschap en curatele.

Maddie heeft begin 2014 de specialisatieopleiding Estate Planning aan de Grotius Academie met goed gevolg afgerond. Zij kan de afwikkeling van een nalatenschap in een breed vermogensrechtelijk perspectief zien. Maddie heeft tevens de Leergang Erfrecht voor de advocatuur van de Academie voor de Rechtspraktijk gevolgd en de Leergang Executele en Vereffening van de Nederlandse organisatie voor Executeurs (NOVEX). Maddie is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

E-mail Maddie Wisman: wisman@brenneradvocaten.nl