Monthly Archives: november 2020

Erfrecht. Gebruiksrecht van een woning. Rechtmatig verblijf? Duurzame gemeenschappelijke huishouding? Vordering van de executeur tot ontruiming.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 10 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot de ontruiming van een woning waarvan een erfgenaam een gebruiksrecht had verkregen. De executeur en gedaagde zijn zus en broer van elkaar. Zij zijn samen met nog twee andere broers en nog een zus erfgenaam in de nalatenschap [...]

Door | 30 november 2020

Erfrecht. Testament. Tweetrapsmaking. Fideï-commissair vermogen. Vruchtgebruik. Vervreemding. Zaaksvervanging. Interen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 november 2020 uitspraak gedaan over een tweetrapsmaking en een fideï-commissair vermogen. De rechtbank zal bespreken wat er met het bezwaarde vermogen is gebeurd na het overlijden van oma en voor het overlijden van moeder. Daarbij zal eerst worden besproken wat de consequenties zijn van de door oma in haar [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Bewaarneming van contant geld. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 21 augustus 2020 uitspraak gedaan over een bewaarneming van contante geld en de vraag of er sprake was van een schenking ter zake des doods. Bewaarneming van contante gelden. Schenking ter zake des doods? Vormvereisten. De rechter oordeelt als volgt. Vooropgesteld wordt dat bewaarneming de overeenkomst is waarbij de ene [...]

Door | 16 november 2020

Legitieme. Procesrecht. Incident. Vrijwaring. Gedaagden al gedagvaard in de hoofdzaak. Nodeloze gemaakte proceskosten.

De Rechtbank Limburg heeft op 21 oktober 2020 uitspraak gedaan in een incident tot vrijwaring met betrekking tot de vaststelling van de legitieme. Eiseres maakt aanspraak op haar legitieme portie. Tevens vordert zij veroordeling van gedaagde in zijn hoedanigheid van erfgenaam en als gevolmachtigde van alle erfgenamen tot betaling aan eiseres van € 74.929,00, vermeerderd [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Verzoek tot het wijzigen of opheffen van een legaat. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Schenking.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het wijzigen of het opheffen van een legaat. Partijen zijn broer en zuster van elkaar. De zuster doet een beroep op artikel 4:123 BW. Na het overlijden van erflaatster zijn aanslagen erfbelasting van € 54.909 aan haar opgelegd. De aanslagen recht van [...]

Door | 2 november 2020