Monthly Archives: oktober 2020

Erfrecht. Boedelbeschrijving. Zijn taxatiekosten aan te merken als schulden van de nalatenschap? Verjaring. Verrekening.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 oktober 2020 uitspraak gedaan over de vraag of taxatiekosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap. Eiseres stelt dat zij voor het opmaken van de boedelbeschrijving de woning heeft moeten laten taxeren en dat de kosten daarvan voor rekening van verweerder komen. Voor zover haar vordering verjaard [...]

Door | 26 oktober 2020

Erfrecht. Informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Boedelbeschrijving.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 6 oktober 2020 uitspraak gedaan over de  informatieverplichting van erfgenamen bij een ouderlijke boedelverdeling in verband met het vaststellen van de legitieme van een legitimaris, die tevens erfgenaam was. In deze zaak is de kernvraag of moeder en zoon gehouden zijn de andere zoon inzage of een afschrift te verstrekken [...]

Door | 18 oktober 2020

Erfrecht. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door de notaris. Dwangsom. Kosten van boedelbeschrijving een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een verzocht bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving door een notaris ex artikel 672 Rv. Verzoeker wendt zich tot de kantonrechter met het verzoek om een notaris aan te wijzen in de zin van artikel 672 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) [...]

Door | 12 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van percelen grond. Onderscheid tussen juridische en economische eigendom. Toedeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over de waardering van percelen grond uit een nalatenschap en over het onderscheid tussen juridische en economische eigendom. De vorderingen in deze procedure hebben betrekking op de verdeling van de nalatenschap van moeder, bestaande uit de juridische eigendom van de drie percelen grond, en op [...]

Door | 4 oktober 2020