Monthly Archives: september 2020

Legitieme. Vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme. Recht op informatie van de legitimaris. Welke rechter is bevoegd?

De Rechtbank Limburg heeft op 16 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot de betaling van een voorschot op de legitieme portie en over het recht van de legitimaris op informatie. De erflaatster heeft bij testament beschikt over haar nalatenschap. Voor zover hier van belang heeft zij in dit testament het volgende bepaald dat [...]

Door | 28 september 2020

Kort geding. Opheffing van conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Levering van aandelen.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 1 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot opheffing van een conservatoir beslag op goederen uit de nalatenschap. Erflaatster heeft de aandelen in een feitelijk door eiser bestierde onderneming aan hem gelegateerd. Ook heeft zij eiser ter zake dit legaat tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Eiser heeft de [...]

Door | 21 september 2020

Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? Aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de uitleg van een notariële akte. Was verrekening tussen meerdere partijen mogelijk? Het geschil komt op het volgende neer. Volgens eisers is in de notariële akte een meerpartijenverrekening (na cessie) overeengekomen van twee schulden. Uitleg van een notariële akte. Verrekening mogelijk tussen meerdere partijen? [...]

Door | 15 september 2020

Erfrecht. Legaat. Vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind.

De Rechtbank Gelderland heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot betaling van een legaat onder een testamentair bewind. Eiseres vordert als erfgenaam van erflater om gedaagde te veroordelen om binnen 10 dagen na het vonnis de hoofdsom van het bij testament toegekende legaat te betalen tot een bedrag van € 25.000. [...]

Door | 7 september 2020