Monthly Archives: augustus 2020

Executele. Dienen de executeurs rekening en verantwoording af te leggen aan de erfgenamen? Vermogensbeheer.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeurs rekening en verantwoording aan de erfgenamen diende af te leggen. De erfgenamen als eisers hebben gevorderd dat de executeurs rekening en verantwoording afleggen over de periode van 1 januari 2015 tot het overlijden van erflater op 11 oktober 2015. [...]

Door | 24 augustus 2020

Legitieme. Vaststelling en berekening van de legitieme. Schenkingen. Waardebepaling. Peildatum. Legaat dat overeenkomt met de waarde van de legitieme.

De Rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan over een gelegateerd bedrag dat overeenkomt met de waarde van de legitieme portie. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testamenten van 3 november 2009 en 20 mei 2010. Daarbij heeft zij gedaagde tot enig erfgenaam benoemd en aan de zoon van erflaatster en een [...]

Door | 20 augustus 2020

Erfrecht. Executeur. Ontslag van executeur. Gewichtige reden. Toetsingsnorm. Wantrouwen. Verstoorde verhouding. Complexiteit van de nalatenschap.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 april 2020 uitspraak gedaan over het ontslag van de executeur en de gronden daarvoor. Het hof acht in voldoende mate aannemelijk dat betrokkene in zijn functie van executeur diverse “steken” heeft laten vallen terwijl hij volgens het testament steeds moest overleggen met de andere erfgenamen. Transparante informatieverstrekking is gewenst [...]

Door | 10 augustus 2020

Is de voorwaarde in het testament vervuld? Is het erfdeel opeisbaar als moeder onder bewind is gesteld?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 15 juli 2020 uitspraak gedaan  over de vraag of de voorwaarde in testament vervuld was. Een van de kinderen vordert het uitbetalen van het erfdeel. Volgens gedaagden is vervroegde uitbetaling niet aan de orde. Volgens hen is het erfdeel pas opeisbaar bij het overlijden van moeder. Is de voorwaarde in [...]

Door | 3 augustus 2020