Internationaal erfrecht. Testament. Is in het testament een uitsluitingsclausule opgenomen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of het testament een uitsluitingsclausule bevatte. Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank bepaald, in het kader van de verdeling van de tussen partijen ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, dat het erfdeel van de vrouw uit de nalatenschap van haar moeder aan de vrouw wordt [...]