Monthly Archives: juni 2020

Erfrecht. Onttrekking aan bankrekening van erflaatster bij leven onrechtmatig? Wilsonbekwaamheid? Bewijs.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van onttrekking van gelden van de bankrekening van erflaatster. Gedaagde heeft aangevoerd dat zij veel voor de moeder heeft gedaan. Zij noemt het wekelijkse bezoek met de moeder aan de kapper, het kopen van kleding en schoenen voor [...]

Door | 29 juni 2020

Legitieme. Gift? Was er een reële prijs betaald voor de aandelen? Waardering van aandelen voor de berekening van de legitieme.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een overdracht van aandelen tegen een marktconforme prijs had plaatsgevonden of dat sprake was van een gift, die bij de vaststelling van de legitieme betrokken moet worden. Om het erfdeel van eiser te kunnen vaststellen moet rekening worden gehouden met eventuele [...]

Door | 22 juni 2020

Erfgenaam vordert van een andere erfgenaam dat hij de helft van aan de erfenis onttrokken bedrag betaalt. In persoon procederen bij deelgenootschap. Onrechtmatige daad en schadevergoeding.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad van een andere erfgenaam. Eiser vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van een bedrag van € 3.486,31, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dagvaarding en de proceskosten. Eiser [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Legaat tegen inbreng. Waardering van het legaat tegen inbreng. Peildatum.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de waardering van een legaat tegen inbreng. In haar testament heeft erflaatster haar beide kinderen benoemd tot haar erfgenamen. Het erfdeel van eiser heeft erflaatster bepaald op de omvang van zijn wettelijk erfdeel (legitieme portie); het overige heeft zij nagelaten aan gedaagde. Aan gedaagde [...]

Door | 8 juni 2020

Legitieme. Zuivere aanvaarding. Vordering van onterfd kind tegen erfgenamen over moederlijk erfdeel en legitieme uit nalatenschap vader. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 3 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering van een onterfd kind tegen de overige erfgenamen in verband met het moederlijk erfdeel en de legitieme uit de nalatenschap van vader. Waren de erfgenamen aansprakelijkheid naar evenredigheid met betrekking tot het moederlijk erfdeel als de legitieme uit de nalatenschap van [...]

Door | 1 juni 2020