Monthly Archives: april 2020

Erfrecht. Proceskosten. Volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten? Onnodig procederen? Onrechtmatige daad?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een volledige vergoeding van de werkelijke gemaakte proceskosten gerechtvaardigd was. De grief van appellante heeft betrekking op de proceskosten. Appellante betoogt dat de rechtbank haar ten onrechte in de proceskosten heeft veroordeeld. Geïntimeerden voeren aan dat appellante in de werkelijke kosten van [...]

Door | 27 april 2020

Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan mede-erfgenaam over geldopnames en betalingen? Overeenkomst van opdracht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de zoon van de erflater verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording aan een mede-erfgenaam op grond van de aan hem door de erflater verstrekte opdracht. De grieven betreffen de stelling van geïntimeerde dat appellant gehouden is aan haar rekening [...]

Door | 20 april 2020

Vaststelling loon van een benoemde vereffenaar. Taken van de vereffenaar. Vergoeding volgens de Recofa-richtlijnen.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van het loon van een benoemde vereffenaar op grond van de Recofa-richtlijnen. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in verbinding met artikel 4:208 lid 2 onder a BW heeft een door de rechter benoemde vereffenaar recht [...]

Door | 14 april 2020

Zorgplicht van de notaris. Informatieplicht. Samenhang tussen beding in samenlevingscontract en testament van erflater.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 augustus 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht en de informatieplicht van een notaris ten aanzien van een samenhang tussen een beding in een samenlevingscontract en het testament van de erflater. Op 13 juni 2017 heeft de notaris met erflater en klaagster een bespreking gevoerd in verband met de korte [...]

Door | 6 april 2020