Monthly Archives: maart 2020

Afwikkeling nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer.

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheden van de executeur bij de afwikkeling van een nalatenschap. Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Beheer. Kosten van beheer. De rechtbank overweegt als volgt. A was als executeur bevoegd tot beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan [...]

Door | 30 maart 2020

Zuivere aanvaarding. Verrekening. Negatief saldo van de nalatenschap. Beroep op de redelijkheid en billijkheid vanwege het tekort van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de redelijkheid en billijkheid op grond van artikel 3:166 lid 2 BW jo art 6:2 BW met betrekking tot het negatieve saldo (tekort) van een nalatenschap bij zuivere aanvaarding van die nalatenschap. Gedaagde heeft de door eiser gestelde schulden van de nalatenschap [...]

Door | 22 maart 2020

Legitieme. Omvang van de legitieme. Vorderingen en schulden van erflater op legitimaris. Verrekening mogelijk?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme, de berekening van de legitimaire massa en over de mogelijkheid van verrekening van vorderingen. Appellant is krachtens testament verleden op 27 augustus 2008 enige en algehele erfgenaam in de nalatenschap van vader (hierna: erflater) die [...]

Door | 16 maart 2020

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Volmacht. Beheer van financiën. Is de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover erflater overgegaan op de erfgenaam van de erflater?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van de financiën van de erflater. Eiseres vordert rekening en verantwoording, waarbij zij een onderscheid maakt tussen de periode 2011 tot augustus 2015, waarbij gedaagde gehouden is tot het afleggen van rekening en [...]

Door | 8 maart 2020

Verdeling van nalatenschap. Waardering van onroerend goed in het buitenland. Benoeming van deskundige. Peildatum van de waardering van de grond. Redelijkheid en billijkheid bij de bepaling van de peildatum.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en de waardering van onroerend goed in het buitenland. Het hof overweegt als volgt. Beide partijen dienen zich te realiseren dat het hof in het kader van de verdeling het onroerend goed in Indonesië wel aan een deelgenoot kan [...]

Door | 2 maart 2020