Monthly Archives: februari 2020

Executele. Loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van het loon van een executeur in afwijking van de regeling in het testament op grond van de redelijkheid en billijkheid. In dit testament heeft erflater verder, zover hier van belang, het volgende bepaald. Ik benoem mijn zoon de heer [verzoeker] tot executeur, [...]

Door | 23 februari 2020

Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter? Tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onder b BW toegewezen. Was de vereffenaar tekortgeschoten in de vereffening van de nalatenschap? Zijn de proceskosten een schuld van de nalatenschap? Belanghebbenden hebben de nalatenschap van erflater [...]

Door | 17 februari 2020

Dient erfgenaam die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording moet afleggen aan overige erfgenamen. Als verweer tegen de gevorderde rekening en verantwoording heeft de erfgenaam aangevoerd dat er geen sprake is geweest van beheer van [...]

Door | 9 februari 2020

Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verjaring van een vordering uit een ouderlijke boedelverdeling. Ouderlijke boedelverdeling. Een vordering uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling verjaart na 20 jaar. De rechter oordeelt als volgt. De rechtbank is van oordeel dat de vordering van eiseres niet verjaard is. De nalatenschap van C [...]

Door | 3 februari 2020