Monthly Archives: januari 2020

Legitieme. Ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de ingangsdatum van de wettelijke rente over de legitieme portie. Legitieme. Ingangsdatum wettelijke rente over legitieme portie. De rechter overweegt als volgt. Ingevolge het bepaalde in artikel 4:81 lid 1 BW is de vordering ter zake van de legitieme portie niet opeisbaar voordat zes [...]

Door | 27 januari 2020

Kort geding. Geschil tussen erfgenamen en executeurs. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig over dezelfde geschilpunten. Vraag is of er voldoende aanleiding is om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen executeurs en erfgenamen in kort geding. Vraag was of er voldoende aanleiding was om in afwachting van de uitkomst van de bodemprocedure voorzieningen te treffen. De vorderingen van de gezamenlijke eiseressen strekken tot afgifte van de originele leningsovereenkomst. De gezamenlijke eiseressen leggen, [...]

Door | 18 januari 2020

Vereffening. Persoonlijk aansprakelijkheid van een vereffenaar van een nalatenschap. Maatstaf. Maclou-norm.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 oktober 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een vereffenaar van een nalatenschap persoonlijk aansprakelijk was voor de schade. Voorop staat dat geïntimeerde als vereffenaar niet is gehouden mee te werken aan verkoop en levering van het appartement aan een derde. Dat is alleen anders als hij zich jegens [...]

Door | 12 januari 2020