Monthly Archives: december 2019

Vereffening. Verzoek benoeming vereffenaar door de rechter. Verjaring?

De Rechtbank Gelderland heeft op 24 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar door de rechter. Aan zijn verzoek heeft verzoeker het volgende ten grondslag gelegd. Op grond van artikel 4:203 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek (BW) kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende wanneer [...]

Door | 18 december 2019

Is de executeur gehouden om inlichtingen aan de bewindvoerder van de legitimaris te verstrekken?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur gehouden was om inlichtingen aan de bewindvoerder van een legitimaris te verstrekken. De dochter komt met op tegen het oordeel van de rechtbank dat zij gehouden is inlichtingen te verschaffen aan de bewindvoerster. Zij voert aan dat zij [...]

Door | 11 december 2019

Ontslag van de executeur mogelijk op verzoek van een legataris? Ambtshalve ontslag van de executeur? Maatstaf.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een ontslag van de executeur mogelijk was op het verzoek van een legataris. De overledene heeft bij testament van 9 juni 2009 over zijn nalatenschap beschikt. In dit testament heeft de overledene belanghebbenden, zijn kinderen, benoemd tot zijn enig erfgenamen. De erfgenamen [...]

Door | 3 december 2019