Monthly Archives: november 2019

Onder uitsluiting verkregen erfenis. Bestaat er een vergoedingsrecht op de gemeenschap? Privévermogen en kosten van de huishouding.

De Rechtbank Limburg heeft op 15 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er een vergoedingsrecht bestond bij een onder uitsluiting verkregen erfenis. Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en de gemeenschap omvat alle goederen van de echtgenoten bij aanvang van de gemeenschap of nadien verkregen, met uitzondering van “goederen ten aanzien waarvan [...]

Door | 25 november 2019

Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap kwamen of dat deze kosten voor rekening bleven van de executeur. Komen de advocaatkosten van de executeur voor rekening van de nalatenschap of voor zijn eigen rekening? Maatstaf. De rechter oordeelt als [...]

Door | 20 november 2019

Verjaring van een meerwaardeclausule? Opeisbaarheid. Verjaring van een vordering tot verdeling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 augustus 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van een meerwaardeclausule en over de mogelijkheid van een verjaring van een vordering tot verdeling. De erfgenamen geïntimeerden hebben zich beroepen op verjaring. De stelling van de erfgenamen is dat de vordering van appellant op 29 september 2000 opeisbaar is geworden en [...]

Door | 12 november 2019

Erfbelasting. Is de vereiste aangifte gedaan door de erfgenamen van de erflater?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de vereiste aangifte van de erfbelasting was gedaan door de erfgenamen van de erflater. Tussen partijen is in geschil of de vereiste aangifte erfbelasting is gedaan. De inspecteur van de belastingdienst heeft zich op het standpunt gesteld dat de vereiste aangifte [...]

Door | 5 november 2019