Monthly Archives: oktober 2019

Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Dementie. Bewijs.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erflater wilsonbekwaam was geworden vanwege dementie. Oma heeft voor het laatst een testament opgesteld op 21 juni 2010. In dit testament zijn de drie kinderen van moeder benoemd tot erfgenamen in gelijke delen De erfgename heeft betwist dat de geestvermogens van [...]

Door | 29 oktober 2019

Legitieme. Legitimaris. Afstammeling. Gelijke behandeling. Giften.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vaststelling van de legitieme en de berekening van de legitieme in verband met gemaakte giften. Artikel 4:67 bepaalt dat bij berekening van de legitieme porties in aanmerking worden genomen door de erflater gedane giften aan een afstammeling gedaan, mits deze of een afstammeling van [...]

Door | 21 oktober 2019

Verdeling nalatenschap. Beheerovereenkomst. Aankoop van vastgoed. Daad van beheer? Wanbeheer?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over een beheerovereenkomst in een nalatenschap. Was sprake van een daad van beheer of van wanbeheer? De advocaat van eiseres stelt dat gedaagde, zonder de kinderen daarvan op de hoogte stellen en zonder dat eiseres daarmee heeft ingestemd, de familierekening heeft opgeheven. Daarmee is het [...]

Door | 14 oktober 2019

Executele. Zijn de proceskosten van de executeur aan te merken als schulden van de nalatenschap? Advocaatkosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte proceskosten aan te merken waren als schulden van de nalatenschap. Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. In haar tussenvonnis heeft de rechter de executeur veroordeeld tot het verstrekken van de [...]

Door | 1 oktober 2019