Monthly Archives: september 2019

Voorlichtingsplicht van notaris geschonden over betekenis van de afgelegde verklaring dat afgezien wordt van legitieme portie? Verjaring vordering schadevergoeding uit onrechtmatige daad?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli 2019 uitspraak gedaan over de zorgplicht van een notaris betreffende het informeren over een gedaan afstand van recht op het inroepen van de legitieme en over de verjaring van de vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Het geschil komt er in de kern op neer dat eiser de [...]

Door | 24 september 2019

Verdeling van een nalatenschap. Waardering van inboedelgoederen.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 juni 2019 uitspraak gedaan over de waardering van de inboedel van een nalatenschap. De erfgenamen hebben tot op heden geen volledige overeenstemming weten te krijgen over de verdeling van de nalatenschap. Bij dagvaarding hebben de erfgenamen de onderhavige procedure tegen de andere erfgenamen aanhangig gemaakt. In deze procedure vorderen [...]

Door | 9 september 2019

Ontslag van de executeur. Boedelbeschrijving. Beneficiaire aanvaarding. Einde van de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. De erfgenaam verzoekt om de huidige executeurs te ontslaan. De advocaat van de erfgenaam stelt daartoe dat de boedelbeschrijving eerst na acht maanden , en daarmee te laat, hebben opgesteld. Ook de taxatie van de onroerende [...]

Door | 1 september 2019