Monthly Archives: augustus 2019

Een processueel ondeelbare rechtsverhouding geldt tussen de erfgenamen bij de verdeling van een nalatenschap. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 22 maart 2019 nog eens de regels uiteengezet betreffende een processueel ondeelbare rechtsverhouding, zoals dat geldt tussen de erfgenamen van een nalatenschap. Verdeling nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding tussen erfgenamen. Ambtshalve oproeping van de mede-erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv. De vordering betreft de verdeling van [...]

Door | 26 augustus 2019

Legitieme. Geschil tussen legitimaris en de erfgenamen. Zijn de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? Kosten van verzorging?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen de legitimaris en de erfgenamen in een nalatenschap. Waren de door de legitimaris opgenomen geldbedragen aan te merken als een gift? De advocaat van de erfgenamen stelt dat van de contante opnames ten bedrage van € 50.000,- in de periode van [...]

Door | 18 augustus 2019

Kort geding. Schorsing van de executie? Misbruik van recht bij executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard?

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft op 2 april 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de schorsing van de executie wegens misbruik van recht bij de executie jegens het privévermogen van de erfgenamen die beneficiair hadden aanvaard. Eisers zijn de kinderen van de erflater en diens enige en algehele erfgenamen, ieder voor [...]

Door | 11 augustus 2019

Hoedanigheid van procespartij : procederen als erfgenaam of als executeur? Niet-ontvankelijkheid?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Limburg heeft op 17 januari 2019 uitspraak gedaan over de procesrechtelijke gevolgen van het in een bepaalde hoedanigheid procederen ten behoeve van een nalatenschap. Eiseres was de partner van de erflater. Eiseres is in het testament van de erflater benoemd tot executeur van diens nalatenschap. Volgens het testament bestaat [...]

Door | 2 augustus 2019