Monthly Archives: juli 2019

Internationaal privaatrecht. Internationaal erfrecht. Vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht. Toepasselijk recht.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan over de rechtsmacht en de bevoegdheid in het internationaal erfrecht betreffende de vereffening van een in Duitsland opengevallen nalatenschap. Rechtsmacht Voor de beoordeling van de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt zijn de regels van het Wetboek van [...]

Door | 29 juli 2019

Beroep op legitieme portie. Bewijs en bewijswaardering. Ontzenuwing van bewijsvermoeden dat schenking heeft plaatsgevonden.

Van onze advocaat legitieme. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 februari 2019 de ontzenuwing van het bewijsvermoeden dat een schenking heeft plaatsgevonden toegelicht. Dit in verband met een beroep op de legitieme portie. Kern van het onderdeel is dat het hof ten onrechte de door eiser in zijn memorie [...]

Door | 2 juli 2019