Monthly Archives: juni 2019

Verdeling van gelden op een bankrekening. Beheer. Einde van het beheer. Belegging in vastgoed.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 1 mei 2019 uitspraak gedaan over de verdeling van gelden op een bankrekening. De (overleden) vader van eiseres had een familierekening geopend waarop gelden ten behoeve van de kinderen stonden. Moeder, gedaagde, was aangewezen als beheerder van die rekening. Eiseres, dochter, vordert nu uitkering van [...]

Door | 22 juni 2019

Echtscheiding, verdeling en erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 9 mei 2019 uitspraak gedaan over echtscheiding, verdeling en een erfenis. Vergoedingsrecht erfenis? Is de letselschade-uitkering verknocht? Valt de letselschade-uitkering in de nalatenschap? Gesteld noch gebleken is dat de echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Gelet op het bepaalde in de artikelen 1:93 en 1:94 Burgerlijk [...]

Door | 16 juni 2019

Executeur. Proceskosten. Advocaatkosten. Schulden van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 23 april 2019 uitspraak gedaan over de vraag over de gemaakte advocaatkosten door de executeur schulden van de nalatenschap waren. De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moesten, in dit geval, voor zijn eigen rekening blijven. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar [...]

Door | 6 juni 2019