Monthly Archives: mei 2019

Verdeling van een nalatenschap. Veroordeling van proceskosten? Onnodig procederen?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de veroordeling van de proceskosten. Was onnodig geprocedeerd? Het gaat in het kort om het volgende. Partijen zijn familie van elkaar. Appellante, geïntimeerden, en wijlen G (de moeder van geïntimeerden) zijn ieder voor [...]

Door | 30 mei 2019

Voldoende zekerheid gesteld voor ingeroepen legitieme? Rentevergoeding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de zekerheidstelling van een ingeroepen legitieme en de vergoeding van rente. De door de langstlevende echtgenoot verzochte betalingsregeling wordt alsnog afgewezen omdat hij onvoldoende zekerheid heeft gesteld. In het tussenvonnis is door de rechter als volgt overwogen. De legitimaire massa [...]

Door | 27 mei 2019

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van verpachte landbouwgronden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de toedeling en waardering van landbouwgronden. Partijen zijn de kinderen van de erflaatster. Erflaatster heeft in haar testament haar kinderen benoemd tot haar erfgenamen, zodat partijen elk voor een/achtste deel in haar nalatenschap [...]

Door | 17 mei 2019

Kan een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor zijn erfdeel verlangen, ook na verloop van de termijn in het testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor het erfdeel kon verlangen, ook na het verloop van de termijn in het testament? Het gaat, samengevat weergegeven, in deze zaak om het volgende. In 2006 is erflater overleden. De moeder was de [...]

Door | 10 mei 2019

Ontslag executeur nalatenschap toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht jegens de erfgenamen.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur van een nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door het onvoldoende naleven van de informatieplicht van de executeur jegens de erfgenamen. De erfgenamen verzoeken de kantonrechter om de executeur in zijn hoedanigheid van executeur te ontslaan [...]

Door | 4 mei 2019