Monthly Archives: april 2019

Valt het saldo van de en/of bankrekening in de nalatenschap? Saldo bankrekening gemeenschappelijk eigendom? Beperkte gemeenschap? Tenaamstelling van de bankrekening.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het saldo van een en/of bankrekening in de nalatenschap viel. De erfgenamen willen verdeling van de saldi op de en/of bankrekeningen die erflaatster tijdens haar leven had met iemand met wie zij langdurig een affectieve relatie had. Appellanten [...]

Door | 25 april 2019

Erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. Dwangsom. Vereffening en het te gelde maken van goederen uit de nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam dient mee te werken aan de verkoop van een bedrijfspand verkregen uit de nalatenschap. De vordering is gebaseerd op artikel 3:174 BW. Dit artikel bepaalt dat machtiging tot te gelde maken van een gemeenschappelijk goed [...]

Door | 19 april 2019

Tweetrapsmaking. Vordering tot afgifte door erfgenamen. Fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een testamentaire tweetrapsmaking en de fideï-commis de residuo. Verteringsbevoegdheid? Voorschot? Met de eerste grief komen appellanten op tegen het oordeel van de rechtbank dat appellanten niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen. Bedoeld oordeel is gegrond op de overwegingen dat - naar die [...]

Door | 12 april 2019

Beheer door de executeur. Overschrijding van de bevoegdheden van de executeur? Informatieplicht. Rekening en verantwoording? Ontslag? Overgangsrecht.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een geschil tussen de erfgenamen en de executeur. Was er sprake van een overschrijding van de bevoegdheden bij het beheer van de executeur? De grief richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat een executeur onder het oude erfrecht in [...]

Door | 5 april 2019