Monthly Archives: maart 2019

Legitieme en gift. Omvang van de legitieme. Bewijsvoering. Waardering van getuigenverklaring.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de legitieme portie en gift en de waardering van het daartoe strekkende bewijs. De grieven zijn - samengevat - gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voorshands bewezen wordt geacht dat de erflaatster een schenking heeft gedaan aan X van [...]

Door | 27 maart 2019

Verdeling van een nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. De rechter voert regie.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verdeling van een erfenis. Eerst dient de nalatenschap vereffend te worden voordat verdeeld kan worden. De rechter voert regie bij de verdere afwikkeling van de erfenis. Gelet op de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap door alle erfgenamen, moet de [...]

Door | 24 maart 2019

Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een vordering van een erfgenaam inmiddels was verjaard. Ouderlijke boedelverdeling. Vordering van een erfgenaam op de nalatenschap. Is de vordering verjaard? Erkenning van de vordering? Redelijkheid en billijkheid staat aan het gedane beroep op verjaring niet in [...]

Door | 14 maart 2019

Executeur. Goederen nalatenschap zijn ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen. Vereffening?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap, gezien de waarde van de nalatenschap ruimschoots voldoende was om al de schulden te voldoen, nog vereffend diende te worden. Verzoeker verzoekt dat de kantonrechter de verdeling vaststelt op grond van 3:185 Burgerlijk Wetboek (BW), zo [...]

Door | 10 maart 2019

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Gelderland heeft op 20 september 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Testamentair bewindvoerder heeft aan de rechtbank opheffing van het testamentair bewind verzocht (art. 4:178 lid 2 BW). Het verzoek is niet ingediend door een advocaat. Op grond van artikel 281 lid 1 [...]

Door | 3 maart 2019