Monthly Archives: februari 2019

Afwikkeling nalatenschap. Kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 oktober 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de kosten van de executeur. Welke kosten komen ten laste van de nalatenschap? Appellanten en geïntimeerde zijn de enige erfgenamen in de nalatenschap van hun vader de heer (hierna te noemen: erflater) die [...]

Door | 22 februari 2019

Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. Verdeling van de erfenis. Beginselen van redelijkheid en billijkheid van toepassing?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Den Haag heeft op 16 januari 2019 uitspraak gedaan over de toepassing van de beginselen van de redelijkheid en billijkheid op de verdeling van een erfenis. Procesvertegenwoordiging. Private bevoegdheid van de vereffenaar. De rechter oordeelt als volgt. Een vereffenaar in een nalatenschap heeft een privatieve bevoegdheid voor wat [...]

Door | 15 februari 2019

Ouderlijke boedelverdeling tussen drie kinderen. Informatieverstrekking. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ouderlijke boedelverdeling en het opmaken van een boedelbeschrijving. Deze zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders. Daarbij spelen vragen van overgangsrecht. De testamenten zijn gemaakt en beide ouders zijn overleden voor inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht op [...]

Door | 9 februari 2019

Berekening van de omvang van de legitieme. Schulden en goederen van de nalatenschap. Inkorting? Verrekening?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de berekening van de omvang van de legitieme. Artikel 4:65 BW bepaalt dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen [...]

Door | 3 februari 2019