Monthly Archives: januari 2019

Afwikkeling van een nalatenschap. Oneigenlijke kloving. Omvang van de taak van de executeur.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 5 september 2018 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap en de omvang van de taak van de executeur. Met betrekking tot de vordering heeft echtgenote het volgende aangevoerd. Als de kantonrechter zou beslissen dat zij niet in het opgedragen bewijs is geslaagd, geldt dat [...]

Door | 26 januari 2019

Het grote misverstand over de en/of-rekening

Voor een advocaat erfrecht beginnen de meeste zaken over een nalatenschap met een vraag op  het gebied van huwelijksvermogensrecht. Was er een gemeenschap van goederen? Huwelijksvoorwaarden? Wat behoort er precies tot de nalatenschap? Voor wie hiermee niet bekend is spreekt het vaak voor zich dat het saldo van een en/of-rekening in een 50/50 verhouding toebehoort [...]

Door | 23 januari 2019

Zo belangrijk is de kennis van het procesrecht

In erfrechtzaken is het voor de advocaat erfrecht van groot belang dat hij of zij zich bewust is van de verschillende hoedanigheden waarin iemand kan optreden. Is de cliënt voor wie je procedeert erfgenaam, executeur of vereffenaar? Of wordt er geprocedeerd in meerdere hoedanigheden? Wanneer de advocaat dit niet duidelijk maakt aan de rechter en [...]

Door | 23 januari 2019

Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Verrekening mogelijk tijdens vereffening?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid. Voor zover van belang heeft het hof bij tussenarrest overwogen dat het de vordering van geïntimeerde om voor recht te verklaren dat hij de nalatenschap van [...]

Door | 16 januari 2019

Herroeping van een vonnis. Verzwijging aandeel in nalatenschap? Verbeurdverklaring? Aanvullende verdeling?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december 2018 uitspraak gedaan over de herroeping van een vonnis. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest waarin door rechtbank vastgestelde verdeling is bekrachtigd af: verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt, maar aanvullende verdeling. Daar is herroeping niet het middel toe. [...]

Door | 9 januari 2019

Verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Onbekendheid met de schuld?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft op 22 november 2018 uitspraak gedaan over een verzoek om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Verzoeksters verzoeken de kantonrechter inzake de nalatenschap van de heer C, hierna te noemen: erflater, toestemming te verlenen om de nalatenschap van erflater alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Verzoeksters merken [...]

Door | 5 januari 2019