Monthly Archives: december 2018

Terugkomen op bindende eindbeslissing? Feitelijke of juridische misslag? Wilsonbekwaamheid van erflater? Volmacht? Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het terugkomen op een bindende eindbeslissing. Was sprake van een feitelijke of juridische misslag? Was sprake van wilsonbekwaamheid van de erflater? De rechtbank stelt voorop dat het criterium om terug te komen op een bindende eindbeslissing is, of de eisen [...]

Door | 21 december 2018

Curatele. Opheffing van de ondercuratelestelling?

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 18 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een ondercuratelestelling. Het verzoek tot opheffing van de ondercuratelestelling werd afgewezen omdat de noodzaak voor de ondercuratelestelling nog steeds bestond. Bij beschikking van 10 juli 2014 heeft de kantonrechter in de rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, [...]

Door | 7 december 2018