Monthly Archives: oktober 2018

Bewind. Machtiging rechter voor het doen van een schenking. Geen schenkingstraditie.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 april 2018 uitspraak gedaan over de machtiging van de bewindvoerder tot het doen van een schenking. Op grond van artikel 1:441 lid 2 onder a van het Burgerlijk Wetboek behoeft de bewindvoerder toestemming van de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig [...]

Door | 27 oktober 2018

Afwikkeling nalatenschap. Vordering tegen executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Informatieplicht. Beheer van de nalatenschap.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 augustus 2018 uitspraak gedaan over een vordering tegen de executeurs tot doen van rekening en verantwoording. Vordering tot verdeling. Executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vaststelling verdeling door het hof. De eerste grief keert zich [...]

Door | 20 oktober 2018

Het aantonen van wilsonbekwaamheid: niet onderschatten

Het is niet zo makkelijk om een testament nietig te laten verklaren op grond van wilsonbekwaamheid van degene die het testament heeft laten maken (de testateur). Degene die de procedure toch wil voeren doet er dan ook verstandig aan om beslagen ten ijs te komen. Getuigenverklaringen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Omdat een getuigenverhoor een tijdrovende [...]

Door | 17 oktober 2018

Executeur vordert van gedaagde terugbetaling van onttrokken geldbedragen. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Volmacht. Schenking? Bewijs.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 31 januari 2018 uitspraak gedaan over een vordering van de executeur tot terugbetaling van onttrokken geldbedragen uit een nalatenschap. Onrechtmatige daad? Misbruik van omstandigheden? Schenking? Bewijs. Vast staat dat eiser in het testament van A tot executeur is benoemd en dat hij deze benoeming heeft aanvaard. [...]

Door | 13 oktober 2018

Verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging van beneficiaire aanvaarding. Verzoeken op grond van artikel 4:194a BW kunnen slechts worden gedaan door een erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Verzoeker stelt in hoger beroep dat hij nooit zuiver heeft aanvaard en [...]

Door | 6 oktober 2018