Monthly Archives: augustus 2018

Vereffening, lichte vereffening en partiële en voortijdige verdeling van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitgebreid de vereffening in het erfrecht besproken. Verplichting tot wettelijke vereffening bij beneficiaire aanvaarding Beneficiaire aanvaarding door één of meer erfgenamen leidt ertoe dat de nalatenschap volgens de wettelijke regels moet worden vereffend (art. 4:202 lid 1 sub [...]

Door | 28 augustus 2018

Bevel verdeling van een nalatenschap naar aanleiding van geschillen over de waardering en toedeling van landbouwgronden.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 11 juli 2018 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en over de toedeling en waardering van landbouwgronden. Partijen zijn de kinderen van de erflaatster. Erflaatster heeft in haar testament haar kinderen benoemd tot haar erfgenamen, zodat partijen elk voor een/achtste deel in haar [...]

Door | 11 augustus 2018

Wilsonbekwaamheid erflater? Verzoek aan huisarts om medisch dossier na overlijden van moeder af te geven. Afwegen van belang geheimhoudingsplicht en recht op inzage.

Van onze advocaat verdeling erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot inzage van een medisch dossier na overlijden van de erflater ter vaststelling van de wilsonbekwaamheid van de erflater. De zoon als erfgenaam en eiser heeft de huisarts verzocht om (delen) van het medisch dossier van zijn [...]

Door | 4 augustus 2018