Monthly Archives: juni 2018

Tussenkomst executeur ontvankelijk in hoger beroep? Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 juni 2018 uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid in hoger beroep van de tussenkomst van de executeur. Misbruik van procesrecht? Veroordeling werkelijk gemaakte proceskosten. De erfgenaam en de executeur zijn de twee zonen van moeder en wijlen de vader. Moeder en de twee zonen zijn erfgenamen [...]

Door | 29 juni 2018

Ontslag van vereffenaar. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot ontslag van een vereffenaar in een nalatenschap. Gewichtige reden? Rekening en verantwoording? In geschil zijn het ontslag van de vereffenaars van de nalatenschap van erflater, overleden op 18 oktober 2014 te Spanje. Erflater was de vader van [...]

Door | 20 juni 2018

Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod?

Van onze advocaat verdeling erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 21 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst betreffende onroerend goed in strijd was met een testamentaire last. Beperkt vervreemdingsverbod? Koopovereenkomst in strijd met testamentaire last? Onroerend goed. Beperkt vervreemdingsverbod? De rechter oordeelt als volgt. Het volgende dient te gelden. Nu niet [...]

Door | 16 juni 2018

Meerderjarigenbewind: voorkomen is beter dan genezen

Met enige regelmaat worden onze advocaten erfrecht geconfronteerd met het feit dat één van de kinderen zich jarenlang over (één van) de ouders heeft ontfermd. Ook over de bankrekeningen. Vaak gebeurt dit met de beste bedoelingen en is er niets aan de hand. Maar ook komt het voor dat deze zorg met geen ander doel [...]

Door | 14 juni 2018

Heeft de notaris een testament opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van erflaatster? Erflaatster wilsonbekwaam? Zorgvuldigheid notaris. Volmacht?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de notaris een testament heeft opgesteld en gepasseerd zonder te beschikken over een opdracht van de erflaatster. Kort gezegd gaat het in deze zaak om het volgende. Op 5 januari 2011 heeft erflaatster tezamen met haar echtgenoot, [...]

Door | 1 juni 2018