Monthly Archives: mei 2018

(Te) lage verkoopprijs, niet altijd een gift

Aan de orde is een zaak waarin de legitimarissen betogen dat aan een kleinzoon van vader en moeder een woonboerderij is verkocht voor een te lage prijs en dat derhalve sprake is van een gift die dient te worden meegerekend voor de hoogte van de legitieme porties. De vraag is of voor wat betreft de [...]

Door | 30 mei 2018

Vaststellen van legitieme. Vaststelling van de omvang van de nalatenschap. Zuivere en beneficiaire aanvaarding.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het vaststellen van de legitieme in een erfenis. Eiser is de zoon van erflater. De erflater is overleden met achterlating van zijn toenmalige echtgenote met wie hij in gemeenschap van goederen was gehuwd. Bij testament heeft de erflater de echtgenoot als [...]

Door | 26 mei 2018

Executeur. Opstellen boedelbeschrijving en afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de plicht van de executeur tot het opstellen van een boedelbeschrijving en het afleggen van rekening en verantwoording. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld? Alsnog beneficiair aanvaarding mogelijk? Erflater heeft bij testament van 4 december 2009 over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft als [...]

Door | 17 mei 2018

De verdeling van beide nalatenschappen van ouders. Rekening en verantwoording? Afgifte en inzage administratie?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap, over het recht op inzage in de administratie en bescheiden van de nalatenschap en over het afleggen van rekening en verantwoording. Partijen zijn elkaars broers en zus. De ouders van partijen zijn met elkaar in [...]

Door | 11 mei 2018

Verzoek tot herziening. Fout in vonnis? Vereffening van nalatenschap. Zorgplicht Notaris.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot herziening van een eerder vonnis Op 9 september 2014 heeft klager als erfgenaam een klacht ingediend tegen de notaris wegens het onzorgvuldig handelen als vereffenaar bij de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader. De rechter heeft [...]

Door | 5 mei 2018