Monthly Archives: april 2018

Wederrechtelijk onttrokken gelden door gevolmachtigde? Volmacht? Rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 24 januari 2018 uitspraak gedaan over onttrokken gelden uit de nalatenschap door gevolmachtigde. De erfgenaam heeft gesteld dat hij al sedert 2002 een volmacht had van zijn vader, de erflater, die tot de dood van vader is blijven bestaan, zonder dat vader ooit bezwaren heeft geuit. [...]

Door | 27 april 2018

Wijze van verdeling van een in de nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 januari 2018 uitspraak gedaan over de wijze van verdeling van een in een nalatenschap vallend perceel grond. Splitsing. Het hof is in het tussenarrest tot de slotsom gekomen dat het alsnog de verdeling dient vast te stellen van de huwelijksgoederengemeenschap die heeft bestaan tussen [...]

Door | 9 april 2018

Zekerheidstelling voor erfdelen. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 7 november 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor de erfdelen in een nalatenschap. Verzorgingsbehoefte. Onvoldoende vermogend? Dwangsom. Het hof overweegt dat appellante voorshands in staat geacht moet worden om maandelijks - ingaande per 1 [maand] 2017 - vóór het einde van elke maand, een bedrag [...]

Door | 3 april 2018